โมเดล "แม่เลี้ยงเดี่ยว"เชียงคาน ช่วยผู้หญิงหย่าร้างคืนสังคม

โมเดล "แม่เลี้ยงเดี่ยว"เชียงคาน ช่วยผู้หญิงหย่าร้างคืนสังคม

โมเดล "แม่เลี้ยงเดี่ยว"เชียงคาน ช่วยผู้หญิงหย่าร้างคืนสังคม

รูปข่าว : โมเดล "แม่เลี้ยงเดี่ยว"เชียงคาน ช่วยผู้หญิงหย่าร้างคืนสังคม

โมเดลกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวเชียงคาน จ.เลย ได้ผล หลังสมาชิก 25 คนที่หย่าร้าง เข้ารวมกลุ่มให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน จนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคม และยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง พร้อมหนุนตั้งกองทุน หวังให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนอาชีพ

ปัญหาการหย่าร้างช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้นมาในสังคมไทย การรวมกลุ่มเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวอำเภอเชียงคาน จ.เลย ทำให้แต่ละคนเข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม

นางกัญญาพัชร สมดี หนึ่งในสมาชิกกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวเชียงคาน เธอบอกว่า ทุกๆ ต้องออกจากบ้านในตอนเช้า เพื่อไปซื้อวัตถุดิบนำมาปรุงอาหารเป็นกับข้าวถุงวางขายในตลาดเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาหลังการหย่าร้างและกลายแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งระยะแรกยอมรับว่า เครียด อาย และ ยากที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม

 

  กัญญาพัชร สมดี แม่เลี้ยงเดี่ยว อ.เชียงคาน จ.เลย

กัญญาพัชร สมดี แม่เลี้ยงเดี่ยว อ.เชียงคาน จ.เลย

 

กัญญาพัชร เป็น 1 ใน 25 คนของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวในอำเภอเชียงคาน ในระยะแรกเข้าอบรมอาชีพกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน ทำให้สามารถปรับตัว และเริ่มต้นชีวิตใหม่ สามารถหารายได้เลี้ยงดูแม่ และ ลูกอีก 2 คน และยังทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย


จากที่เราท้อแท้ ไม่กล้าเข้าสังคม และเมื่อได้มีโอกาสไปไปพบปะสังคมในกลุ่ม และพี่เลี้ยงเขามีการให้กำลงใจซึ่งกันและกัน และมาร่วมกันทำโครงการ และทำกิจกรรม ทำให้ชีวิตดีขึ้น

 

จากข้อมูลศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน พบว่า ในช่วง 10 ปีพบปัญหาการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น และมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากจึงได้ตั้งกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวขึ้นในปี 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก 25 คน เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกันยังเตรียมตั้งกองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว  เพื่อเปิดให้มีการออมเงินสะสมไว้เป็นเงินสวัสดิการ เป็นกองทุนที่สมาชิกสามารถกู้ยืมไปลงทุนพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต

 

กลับขึ้นด้านบน