มหาดไทยตั้ง "ประยูร" คุมกรมที่ดิน สลับ 14 ผู้ว่าฯ

มหาดไทยตั้ง "ประยูร" คุมกรมที่ดิน สลับ 14 ผู้ว่าฯ

มหาดไทยตั้ง "ประยูร" คุมกรมที่ดิน สลับ 14 ผู้ว่าฯ

รูปข่าว : มหาดไทยตั้ง "ประยูร" คุมกรมที่ดิน สลับ 14 ผู้ว่าฯ

กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 18 ตำแหน่ง แบ่งเป็นสลับเก้าอี้ 14 ผู้ว่าราชการจังหวัดเช่น ภูเก็ต ตรัง พังงา พิจิตร ปัตตานี สงขลา ขณะที่ยังแต่งตั้งนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

วันนี้ (14 ส.ค.2561) พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง และโยกย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและนักปกครองระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวม 18 คน โดยเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 14 คน ดังนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าฯ สระแก้ว เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 4. นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน 5.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา 6. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้ว่าฯนครพนม 7. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าฯ สุรินทร์ เป็น ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ 8. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรังเป็น ผู้ว่าฯ พังงา 9. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าฯสุโขทัย เป็นผวจ.พิษณุโลก

10. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เป็นผู้ว่าฯ ภูเก็ต 11. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็น ผู้ว่าฯมหาสารคาม 12. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯพิจิตร เป็น ผู้ว่าฯศรีสะเกษ 13. นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯปัตตานี เป็น ผู้ว่าฯสงขลา 14. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการเป็น ผู้ว่าฯ สระแก้ว 15. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าฯ อุทัยธานี เป็นผวจ.สระบุรี 16. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นผู้ว่าฯสุรินทร์ 17.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสาคร 18. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 

 

 

กลับขึ้นด้านบน