เขื่อนภูมิพล ยังรับน้ำเหนือได้อีกร้อยละ 50

เขื่อนภูมิพล ยังรับน้ำเหนือได้อีกร้อยละ 50

เขื่อนภูมิพล ยังรับน้ำเหนือได้อีกร้อยละ 50

รูปข่าว : เขื่อนภูมิพล ยังรับน้ำเหนือได้อีกร้อยละ 50

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เผยความจุของน้ำในเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ยังสามารถรับปริมาณน้ำเหนือได้อีกกว่าร้อยละ 50 ส่วนการระบายน้ำยังเป็นไปตามแผน ยืนยันไม่กระทบประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ

นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 7,786.69 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57.84 และอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลยังสามารถรับน้ำไหลเข้าได้อีก 5,675.31 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 47.16 โดยมีระดับน้ำเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา 6.09 เมตร หรือมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,147.46 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับปริมาณน้ำไหลเข้า 19.36 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายน้ำได้อีก 3,986.69 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.26 และแต่ละวันเขื่อนภูมิพลระบายน้ำลงสู่ลุ่มเจ้าพระยา ตามแผนของคณะกรรมการจัดสรรน้ำกรมชลประทานกำหนด ประมาณวันละไม่เกิน 8 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอโดยจะไม่ไปส่งผลกระทบกับน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายน้ำอย่างแน่นอน

 

กลับขึ้นด้านบน