8 เดือน พิษสุนัขบ้าคร่า 15 ชีวิต

8 เดือน พิษสุนัขบ้าคร่า 15 ชีวิต

8 เดือน พิษสุนัขบ้าคร่า 15 ชีวิต

รูปข่าว : 8 เดือน พิษสุนัขบ้าคร่า 15 ชีวิต

กรมควบคุมโรค พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 15 คน เนื่องจากเมื่อถูกสัตว์กัด ข่วน เลียไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ขณะที่พบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในปีนี้แล้ว 1,180 ตัว สุนัขมากที่สุด 1,034 ตัว

วันนี้ (16 ส.ค.2561) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 4 ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 15 คน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากเมื่อถูกสัตว์กัด ข่วน เลียไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ส่วนข้อมูลสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในปีนี้พบแล้ว 1,180 ตัว ในจำนวนนี้เป็นสุนัข 1,034 ตัว รองลงมาคือ วัว 85 ตัว และแมว 46 ตัว

 
ขณะที่ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงถึงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าว่า กรมปศุสัตว์จัดซื้อมาเพียง 1 ล้านโดสเท่านั้น เพื่อใช้ในสัตว์จรจัดในพื้นที่ระบาดของโรค โดยการจัดซื้อกรมปศุสัตว์กำหนดคุณสมบัติเอง แต่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนท้องถิ่นจัดซื้อเอง 9 ล้านโดส เป็นสเปกเดียวกัน ส่วนการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ขณะนี้มี 19 จังหวัด รวม 30 จุด


ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ระหว่างปรับแก้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สาระสำคัญคือ การกำหนดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อเป็นการจัดระเบียบและป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ หากฝ่าฝืนไม่ขึ้นทะเบียนอาจมีโทษปรับ โดยคาดว่า จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้

เปิดตัวแอป "Stop Rabies" วางแผนวัคซีนสัตว์เลี้ยง


กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน "Stop Rabies"  เพื่อจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง นำร่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบจำนวนสัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่ได้รับวัคซีนและทำหมัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนจัดหาวัคซีน ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ป้องกันควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานระบบแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ว ส่วนระบบไอโอเอส คาดจะสามารถเปิดใช้ได้ในเดือน ก.ย.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน