เรียกร้องยกเลิกกฎคุม นร.-นศ. ชี้ละเมิดความเป็นส่วนตัว-สิทธิชุมนุม

เรียกร้องยกเลิกกฎคุม นร.-นศ. ชี้ละเมิดความเป็นส่วนตัว-สิทธิชุมนุม

เรียกร้องยกเลิกกฎคุม นร.-นศ. ชี้ละเมิดความเป็นส่วนตัว-สิทธิชุมนุม

รูปข่าว : เรียกร้องยกเลิกกฎคุม นร.-นศ. ชี้ละเมิดความเป็นส่วนตัว-สิทธิชุมนุม

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องนายกรัฐมนตรียกเลิกร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ชี้ละเมิดความเป็นส่วนตัว พร้อมตั้งข้อสังเกตอาจเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมือง

จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญต่างจากกฎกระทรวงดังกล่าวฉบับก่อนหน้านี้ 3 ข้อ ได้แก่ ห้ามรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน, ห้ามกระทำเกี่ยวกับพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม เดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรทางชู้ที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเท่านั้น และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำลามกอนาจาร และห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น เดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน

 

 

วันนี้ (17 ส.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนจากสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)เดินทางไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเรียกร้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เห็นว่าร่างกฏกระทรวงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อหาความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 

 

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นเจ้าของชีวิตของตนในตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ทั้งนี้ โปรดตระหนักว่า นักเรียนและนิสิตนักศึกษา คือผู้ที่จำเป็นต้องแบกรับผลจากการดำเนินกิจการทั้งปวงของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

 

กลับขึ้นด้านบน