ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ใช้ "สิทธิบัตรทองฟรี" ไม่เสีย 30 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ใช้ "สิทธิบัตรทองฟรี" ไม่เสีย 30 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ใช้ "สิทธิบัตรทองฟรี" ไม่เสีย 30 บาท

รูปข่าว : ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ใช้ "สิทธิบัตรทองฟรี" ไม่เสีย 30 บาท

สธ.ยกเว้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บาท ให้มีผลบังคับใช้ถัดวันประกาศราชกิจจานุเบกษา ยืนยันผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (17 ส.ค.2561) นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่กระทรวงการคลัง เสนอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น


ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา เรื่อง "บุคคลที่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ 2) ปี 2561 โดยให้ยกเลิกความใน (1) ข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ปี 2555 โดยให้ใช้ความแทนดังต่อไปนี้"


(1) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ปี 2537 ทั้งนี้ให้หมายความถึง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย

ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษา


ขณะเดียวกัน เลขาธิการ สปสช. ยืนยันว่าการยกเว้นการจ่ายค่ารักษาตามมติ ครม.นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา เป็นการจ่ายโดยสมัครใจ โดยโรงพยาบาลคงถามเหมือนเดิมว่าจะจ่าย 30 บาทหรือไม่ เท่านั้น

 

กลับขึ้นด้านบน