แม่น้ำเพชรยังเอาอยู่ พร้อมรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

แม่น้ำเพชรยังเอาอยู่ พร้อมรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

แม่น้ำเพชรยังเอาอยู่ พร้อมรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

รูปข่าว : แม่น้ำเพชรยังเอาอยู่ พร้อมรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ยืนยัน น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเพชร ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ทั้งเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนน้ำอูน เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนขุนด่านปราการชลยังมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 80 ทำให้ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำ

วันนี้ (20 ส.ค.2561) นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก และเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร อยู่ในขั้นวิกฤตจึงสั่งให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อรับมือพายุ "เบบินคา" แม้ว่าได้เคลื่อนออกจากภาคเหนือตอนบนของไทยเข้าปกคลุมประเทศเมียนมา แต่ยังคงทำให้ไทยฝนตกหนักทุกภาค


โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำ 767 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 108% ของความจุอ่าง และจากฝนที่ตกหนักตอนบนของเขื่อน ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างมากขึ้น จึงระบายน้ำออกจากอ่างช่องทางปกติ และกาลักน้ำ ไหลลงสู่เขื่อนเพชร โดยผันน้ำหน้าเขื่อนเพชรเข้าระบบชลประทาน และคลองระบายน้ำ D9 รวมประมาณ 82 ลบ.ม.วินาที ไหลผ่านเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ประมาณ 129 ลบ.ม.วินาที 


จากการติดตามระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำใน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 0.34 เมตร ส่วนที่สถานีเทศบาลเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 0.46 เมตร ซึ่งทั้งสองสถานีระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามปริมาณฝนที่ตกเพิ่ม ดังนั้นกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา โดยให้ส่งกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนน้อยที่สุด 

 

ลุ้น! ฝนหยุด-เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำเพชร - คลอง D9

ด้านนายณัฐวุฒิ  เพ็ชร์พรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกันถึงสถานการณ์น้ำใน จ.เพชรบรี ก่อนที่จะเปิดเผยว่า ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนแก่งกระจาน ประมาณ 230 ลบ.ม.วินาที เมื่อมาถึงเหนือเขื่อนเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจะใช้วิธีบริหารจัดการน้ำออกไปยังคลองชลประทานสายหลัก 4 สาย และคลอง D9 รวมระบายน้ำได้เต็มที่ 90 ลบ.ม.วินาที ไม่ได้มีการหน่วงน้ำไว้ที่เขื่อนเพชรตามที่บางฝ่ายกล่าวอ้าง และจะปล่อยลงสู่แม่น้ำเพชร ประมาณ 130 ลบ.ม.วินาที อยู่ในเกณฑ์ที่แม่น้ำเพชรบุรีรับได้


ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเกือบตลอดทั้งเส้น ยกเว้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งและพื้นที่ปลายน้ำ ส่วนตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50 ซม. ถ้าไม่มีฝนมากไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจานเพิ่มเติมอีก คาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

4 เขื่อนใหญ่น้ำยังเกิน ร้อยละ 80 ของความจุอ่าง


ทั้งนี้นอกจากเขื่อนแก่งกระจานที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยังคงมี 3 แห่ง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีระดับเกินเกณฑ์ควบคุม และปริมาณน้ำเกินร้อยละ 80 ของความจุได้แก่ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 102 เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำ คิดเป็นร้อยละ 88 ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 100.02 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออกวันละ 41.40 ล้าน ลบ.ม และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 86 ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 6.70 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออกวันละ 3.87 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสูง 30 ซม. 

 

กลับขึ้นด้านบน