ครม.ตั้ง "เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" นั่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ครม.ตั้ง "เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" นั่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ครม.ตั้ง "เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" นั่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

รูปข่าว : ครม.ตั้ง "เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" นั่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง โดยนายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต, นางพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย และนายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อย.

วันนี้ (21 ส.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 ได้แก่

-นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

-นายมรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-นางพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

-นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

-นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

-นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

-นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

-นายไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

กลับขึ้นด้านบน