จบอย่างสวยงามงาน Regional Seminar 2018 สื่อไทย-ต่างชาติร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม

จบอย่างสวยงามงาน Regional Seminar 2018 สื่อไทย-ต่างชาติร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม

จบอย่างสวยงามงาน Regional Seminar 2018 สื่อไทย-ต่างชาติร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม

รูปข่าว : จบอย่างสวยงามงาน Regional Seminar 2018 สื่อไทย-ต่างชาติร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม

เวที Regional Seminar 2018 สื่อไทย-ต่างชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาข่าวปลอมและแนวทางแก้ไขปัญหา และเพื่อสร้างการู้เท่าทันให้กับประชาชน

จบไปแล้วกับโครงการ “Regional Seminar 2018 เมื่อ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) ภายใต้หัวข้อ “The Rise of Fake News and How to Handle It” เพื่อส่งเสริมการความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน และใกล้เคียง

รวมถึงแลกเปลี่ยนปัญหาข่าวปลอมในปัจจุบัน และหาแนวทางการแก้ไขของแต่ละประเทศ ในมิติของเว็บข่าว และผลกระทบจากโซเชียลมีเดีย รวมทั้งวิธีจัดการช่องทางการนำเสนอข่าวในหลากหลายแพลตฟอร์ม และวิธีการจัดการข่าวลือในโซเชียลมีเดีย

 

 

โดยในงานทางวิทยากรแต่ละประเทศได้ถูกแบ่ง session การพูดออกเป็น 4 session ที่เปิดด้วยหัวข้อ “The Impact of Fake News on the Society” เป็นหัวข้อแรก และได้รับเกียรติจาก Mr. Steven Gan, Co-Founder and Editor in Chief จาก Malaysiakini, Mr Heru Margianto, Assistant Managing Editor จาก Kompas, Mr. John Nery, Associate Editor & Opinion Columnist จาก Philippine Daily Inquirer และตัวแทนจากประเทศไทยอย่างคุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล Director of Digital Operation จาก MGR Online มาเล่าประสบการณ์ Fake News ของแต่ละประเทศ

ในหัวข้อนี้มีการพูดถึงทั้งนิยามของคำว่า “Fake News” รวมไปถึงแหล่งที่มาของข่าวปลอม และการรับมือของสื่อเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข่าวปลอมขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดถึงการใช้ social media เป็นเครื่องมือของรัฐในการปล่อยข่าวปลอมเพื่อกระตุ้นให้คนแชร์อีกด้วย

 

 

ต่อมาใน session ที่ 2 ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในหัวข้อ “The Source of Misinformation” ในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจาก Ms. Malayvieng Vongchandy, Executive Producer English Language News Program จาก Director News Department (National Television of Laos), Mr. Mratt Kyaw Thu, Senior Political Journalist จาก Frontier, Mrs. Nguyen Thi Huong Gian, Editor Secretary จาก Le Courrier du Vietnam และ Mr. Ky Soklim, Founder of Online News จาก Thmey Thmey โดยวิทยากรแต่ละท่านเล่าถึงประสบการณ์ของการเผชิญหน้ากับข่าวปลอมในประเทศของตัวเอง รวมไปถึงการต่อสู้เพื่อรายงานความจริงให้สังคมได้รับทราบ

ทั้งนี้ ยังได้มีการพูดถึงประเด็นของ “ความน่าเชื่อถือ” ของสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน และคำถามที่สื่อมวลชนต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ตอนนี้ประชาชนยังเชื่อในความเป็นสื่ออยู่อีกหรือไม่

 

 

Session เข้มข้นไม่แพ้กันในหัวข้อ “How to Handle Fake News” ที่ได้รับเกียรติจาก 2 ประเทศ คือ จีน และอินเดีย ที่เชื่อว่ามีความสามารถในการรับมือกับข่าวปลอมได้ดี และยังคงรักษาความเป็นสื่อดั้งเดิมไว้ได้อยู่ โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Liao Li, Asia Headquaters Director จาก China Radio International และ Mr.Arjun Sidharth, writer จาก ALT News โดยทั้งคู่ได้พูดถึงขั้นตอนการอบรมนักข่าวก่อนปฏิบัติงานจริง และวิธีการรับมือกับข่าวปลอมทั้งในระยะสั้นและยาว

 

 

ใน Session สุดท้ายเป็นในส่วนของการสนทนาแบบ roundtable ในหัวข้อ “Media Literacy” โดยเปิดโอกาสให้วิทยากรทั้งหมดกว่า 15 ประเทศได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นข่าวปลอม และวิธีการรับมือและป้องกันการแพร่หลายของข่าวปลอมในประเทศของตัวเอง

งานสัมมนาครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยการแชร์ความคิดเห็นของวิทยากรแต่ละท่าน ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ในวงการสื่อ ทั้งนี้มีทั้งวิทยากรที่มีมุมมองแง่บวกเกี่ยวกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมของประชาชน

ขณะที่บางท่านยังไม่มั่นใจถึงอนาคตของการต่อกรกับข่าวปลอมของสื่อมวลชนว่าจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน

กลับขึ้นด้านบน