"บิ๊กไบค์" สะท้อนค่าปรับแพงแก้ปัญหาปลายเหตุ

"บิ๊กไบค์" สะท้อนค่าปรับแพงแก้ปัญหาปลายเหตุ

"บิ๊กไบค์" สะท้อนค่าปรับแพงแก้ปัญหาปลายเหตุ

รูปข่าว : "บิ๊กไบค์" สะท้อนค่าปรับแพงแก้ปัญหาปลายเหตุ

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ เห็นด้วยกับใบขับขี่เฉพาะบิ๊กไบค์ แต่ไม่ควรปรับสูงถึง 50,000 บาท ชี้แก้ปัญหาปลายเหตุ

ควรมีใบขับขี่เฉพาะ "บิ๊กไบค์"

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์รายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับการมีใบขับขี่ของผู้ขับบิ๊กไบค์ เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างใบขับขี่ของรถจักรยานยนต์ทั่วไป ไม่ต่างจากการแยกประเภทใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ หรือรถบรรทุก เนื่องจากบิ๊กไบค์มีสมรรถนะสูงกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป ทั้งขนาดเครื่อง (ซีซี) และความเร็ว

ขณะที่คนยุคนี้เข้าถึงบิ๊กไบค์ง่ายขึ้น เพราะมีการพัฒนาทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย จนทำให้ราคาถูกลง ส่งผลให้ชนชั้นกลาง หรือคนทำงานออฟฟิศ ตัดสินใจซื้อบิ๊กไบค์ได้ง่ายขึ้น จึงควรมีการทดสอบคนที่จะใช้รถประเภทนี้ให้มีศักยภาพในการขับขี่ สอดคล้องกับสมรรถนะของรถ รวมทั้งความปลอดภัยในการขับขี่ด้วย

 

อย่างน้อยควรรู้หลักการใช้ความเร็ว การใช้งาน จริงๆ คืออยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน แต่ควรดูแลให้เข้มข้นขึ้น เพราะคนที่พอมีกำลังซื้อเยอะขึ้น ชนชั้นกลาง เด็ก เข้าถึงง่ายขึ้น ต้องคุมตั้งแต่ต้นทาง


ทั้งนี้ เชื่อว่าการอบรมผู้ขับขี่มีความจำเป็น และปัจจุบันมีกลุ่มที่จัดอบรมกันเองอยู่แล้ว เช่น บริษัทที่ขายบิ๊กไบค์แต่ละรุ่นจะอบรมการขับขี่พื้นฐานด้วย แต่หากภาครัฐต้องการอบรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรส่งเสริมให้มีการอบรมอย่างเป็นระบบ และขยายหลักสูตรไปยังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปและรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย

 

รถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล รถสาธารณะ หรือบิ๊กไบค์ ต้องมีการเทรนนิงอย่างจริงจัง ไม่ใช่ผิดแล้วถูกปรับ ผิดแล้วจ่ายเงิน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

 

ปรับ 5 หมื่น แก้ปัญหาปลายเหตุ

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ ยังระบุอีกว่า ไม่เห็นด้วยกับค่าปรับ 50,000 บาท เพราะราคาค่าปรับที่สูงนั้น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง คือการเปิดโอกาสให้คนมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง ไม่เฉพาะคนที่มีรถ แต่รวมถึงคนทั่วไปที่ยังไม่มีรถด้วย เช่น กำหนดว่าบุคคลอายุเท่าใดที่จะต้องเข้ารับการอบรม เมื่อมีความพร้อมและซื้อรถแล้วก็จะต้องมีความพร้อมในการขับขี่ด้วย

 

ควรแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ ไม่มีใบขับขี่ แล้วต้องจ่าย อยากให้คนเคารพกฎจราจร ก็ต้องแก้ที่ต้นทาง ให้คนมีความพร้อมที่จะใช้รถ

 

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์คนหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ บอกว่า หลังจากที่ทราบข่าวว่า คณะกรรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการเสนอแก้ไขกฏหมาย เพิ่มโทษจำคุกและโทษปรับให้สูงขึ้น ก็มองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีคือทุกคนจะเคร่งครัดในการปฏบัติตามกฏเพื่อลดอุบัติเหตุ แต่ข้อเสียคือค่าปรับที่สูงมาก อาจจะเกินกำลังของประชาชนบางส่วน

 

เสนอบังคับอบรมก่อนสอบใบขับขี่ "บิ๊กไบค์"

เผด็จพล ไชยสกุล ผู้ขับขี่รถบิ๊กไบค์ บอกว่า เห็นด้วยกับการเพิ่มมาตรการทางกฏหมาย รวมทั้งเพิ่มการออกใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์โดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและเข้าถึงง่ายขึ้น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในพื้นฐานการขับขี่ รวมถึงต้องการให้บังคับอบรมก่อนมีการสอบใบขับขี่ อาจจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากรถบิ๊กไบค์ได้

สำหรับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบกเสนอได้แก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญ 3 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้ปรับเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท, มาตรา 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้เพิ่มจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และมาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ตามกฎหมายใหม่เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

 

 

กลับขึ้นด้านบน