เช็กเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัด เหนือ-อีสาน

เช็กเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัด เหนือ-อีสาน

เช็กเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัด เหนือ-อีสาน

รูปข่าว : เช็กเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัด เหนือ-อีสาน

วันนี้ (23 ส.ค.61) กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัย ว่าขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 8 สายทางใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน และ จ.นครพนม โดยสามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ดังนี้

- ทางหลวงชนบท มส.3017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-บ้านสบโขง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (กม.ที่41+500 - 41+900) สามารถสัญจรผ่านได้

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3046 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-บ้านริมปิง อ.เมืองลำพูน (กม.ที่ 8+000-8+025) สามารถสัญจรผ่านได้

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3065 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านหนองสาหร่าย อ.บ้านแพง, อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (กม.ที่ 2+200 - 3+300) ระดับน้ำท่วม 47 ซม. (กม.ที่ 4+638-4+668) ระดับน้ำท่วม 14 ซม. (กม.ที่ 7+300 - 7+350) ระดับน้ำท่วม 67 ซม. ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4059 แยกทางหลวงชนบทสาย 2032-บ้านไทยสบาย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (กม.ที่ 9+850 - 10+025) ระดับน้ำท่วม 61 ซม. ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4061 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2417-บ้านข่า อ.นาทม อ.ศรีสงคราม อ.อำนวย (กม.ที่ 6+400-8+500) ระดับน้ำท่วม 53 ซม. ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3042 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านคำสะอาด อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม (กม.ที่ 3+700 - 5+850) ระดับน้ำท่วม 50 ซม. ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390-บ้านหนองเทา อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน (กม.ที่ 3+500-3+600,4+090-4+350,4+550-4+654) ระดับน้ำท่วม 4-14 ซม. สามารถสัญจรผ่านได้

- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4067 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028-บ้านหนองปลาดุก อ.โพนสวรรค์ อ.เมืองนครพนม (กม.ที่ 0+450 - 0+750) ระดับน้ำท่วม 10 ซม. (กม.ที่ 5+650 - 5+950) ระดับน้ำท่วม 12 ซม. สามารถสัญจรผ่านได้

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้สัญจรด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานเบลีย์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย รวมถึงติดป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและได้จัดทำแนวทางในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงดินถล่มบริเวณไหล่เขา พื้นที่เสี่ยงถนนทรุดตัว และพื้นที่เสี่ยงคอสะพานขาดแล้ว โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

กลับขึ้นด้านบน