ไทยไม่มีนมผงปนเปื้อนเชื้อ 'ครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ'

ไทยไม่มีนมผงปนเปื้อนเชื้อ 'ครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ'

ไทยไม่มีนมผงปนเปื้อนเชื้อ 'ครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ'

รูปข่าว : ไทยไม่มีนมผงปนเปื้อนเชื้อ 'ครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ'

อย.ชี้แจงผลิตภัณฑ์นมผงดูเม็กซ์ Mamil Gold Infant Formula 1 ไม่มีขายในประเทศไทย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจาก อย. มีการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเข้มงวด

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงดูเม็กซ์ Mamil Gold Infant Formula 1 โดยหน่วยงาน Agri-Food & Veternary Authority (AVA) ในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากตรวจพบเชื้อครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ (Cronobacter sakazakii) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า มิได้นิ่งนอนใจได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ไม่พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์นมผงดูเม็กซ์ Mamil Gold Infant Formula 1 รวมทั้ง อย. ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตในประเทศมาเลเซีย และไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในประเทศไทย

จึงขอให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อย่าวิตกกังวล เนื่องจาก อย. มีการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเข้มงวด เพราะจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ผลการเฝ้าระวังตั้งแต่ปี 2556 – 2561 จำนวน 395 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ 194 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ 106 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ

นพ.วันชัย ระบุว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงหรืออาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเพื่อจำหน่ายในประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน จึงจะสามารถจำหน่ายได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตสถานที่นำเข้าและปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีในการเก็บรักษาอาหาร และต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำหนดเรื่องการแสดงฉลากด้วย

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารกต้องไม่พบเชื้อแบคทีเรียครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ กรณีตรวจพบเชื้อดังกล่าว จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว โดย อย. มีมาตรการกำกับดูแลทั้งในประเทศ และได้มีการประสานไปยังสำนักงานอาหารและยาของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

กลับขึ้นด้านบน