"ไข้หวัดใหญ่ระบาด" พื้นที่เสี่ยงโรงเรียน-ค่ายทหาร

"ไข้หวัดใหญ่ระบาด" พื้นที่เสี่ยงโรงเรียน-ค่ายทหาร

"ไข้หวัดใหญ่ระบาด" พื้นที่เสี่ยงโรงเรียน-ค่ายทหาร

รูปข่าว : "ไข้หวัดใหญ่ระบาด" พื้นที่เสี่ยงโรงเรียน-ค่ายทหาร

กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ส.ค.2561 พบผู้ป่วย 89,846 คน เสียชีวิต 12 คน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนพื้นที่เสี่ยง คือ โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร

วันนี้ (25 ส.ค.2561) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 สิงหาคม 2561 พบผู้ป่วย 89,846 คน เสียชีวิต 12 คน โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 61-87 ปี จำนวน 9 คน นอกจากนี้ จากโปรแกรมการตรวจสอบฯ พบว่ามักจะมีรายงานพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ปิดหรือแออัด เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร เป็นต้น โดยเฉพาะในโรงเรียนที่พบว่าในปีนี้มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนแล้ว 10 เหตุการณ์ เฉพาะเดือนสิงหาคม มีรายงานเหตุการณ์ในโรงเรียนเกิดขึ้นทุกสัปดาห์

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในสถานที่ปิดหรือแออัด

สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อทางน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย แพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆ ได้ง่าย เช่น การไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป บางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานที่ที่มักพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน คือสถานที่ปิด แออัด หรือมีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ ซึ่งควรมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน มีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน อยู่รวมกันในสถานที่ปิด หรือการใช้ของใช้ร่วมกัน

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคขอแนะนำมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน โดยควรมีการคัดกรองเด็กป่วยทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยควรแยกไว้ในสถานที่อื่นหรือให้ผู้ปกครองมารับกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน และหากพบว่ามีผู้ป่วยหลายรายเป็นวงกว้าง ควรพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปิดสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ำ โรงอาหาร ให้ความรู้แก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ในเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น การล้างมือ การใช้หน้ากากอนามัย การแยกของใช้ส่วนตัว เป็นต้น สอบถามโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

 

กลับขึ้นด้านบน