28 ส.ค.นี้ "เขื่อนน้ำอูน" ระบายน้ำเพิ่ม 3 จังหวัดเฝ้าระวัง

28 ส.ค.นี้ "เขื่อนน้ำอูน" ระบายน้ำเพิ่ม 3 จังหวัดเฝ้าระวัง

28 ส.ค.นี้ "เขื่อนน้ำอูน" ระบายน้ำเพิ่ม 3 จังหวัดเฝ้าระวัง

รูปข่าว : 28 ส.ค.นี้ "เขื่อนน้ำอูน" ระบายน้ำเพิ่ม 3 จังหวัดเฝ้าระวัง

เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร เตรียมระบายน้ำเพิ่มอีกวันละ 1 ล้านลบ.ม.หลังเพิ่มติดตั้งกาลักน้ำอีก 25 ชุด เริ่มระบาย 28 ส.ค.นี้ เตือน สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม ระดับน้ำจะสูงขึ้น ศูนย์เฉพาะกิจฯ เฝ้าระวังจังหวัดติดแม่น้ำโขงระดับน้ำเพิ่มสูง

วันนี้(26 ส.ค.2561) นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต กล่าวว่า สถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ว่า ในวันที่ 28 ส.ค.นี้ การติดตั้งกาลักน้ำ 25 ชุดที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร จะแล้วเสร็จ ทำให้การระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกวันละ 1 ล้านลบ.ม.ปัจจุบันปริมาณน้ำ 567 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 109% ปริมาณน้ำไหลเข้า 12.44 ล้าน ลบ.ม.ลดลง 1.33 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลออก 8.12 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 3.38 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้เน้นย้ำการแจ้งเตือนหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำใน 3 จังหวัด คือ สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้น

โดยพื้นที่ท้ายน้าที่จะได้รับผลกระทบจำกน้ำล้นตลิ่ง บริเวณบ้านนำหว้ำ อ.นำหว้ำ จ.นครพนม บ้านพอกใหญ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การบริหารจัดการน้ำ ต้องเร่งพร่องน้ำ ให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ำยน้ำ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อน

 


ขณะที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีแนวโน้มน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลง ปัจจุบันปริมาณน้ำ 754 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 106% น้ำล้นทางระบายน้ำ (Spillway) สูง 99 ซม. ลดลง 1 ซม. ปริมาณน้ำไหลเข้า 13.71 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 3.51 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณน้ำไหลออก 14.31 ล้าน ลบ.ม. ลดลง 0.66 ล้าน ลบ.ม. โดยระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 92 ซม. แนวโน้มลดลง และที่ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สูงกว่าระดับตลิ่ง 2 ซม. แนวโน้มลดลง ทำให้พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีที่ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมมีแนวโน้มลดลง

 

ภาพ :กรมชลประทาน

ภาพ :กรมชลประทาน

 

ด้านเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำ 8,150 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 92% ปริมาณน้ำไหลเข้า 112.35 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 11.35 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลออก 52.29 ล้านลบ.ม. สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำปัจจุบันยังไม่สูงกว่าตลิ่ง แต่กระทบพื้นที่รีสอร์ตที่สร้างอยู่ในแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ ยังมีการแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควน้อยให้ทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องด้วย


สำหรับปริมาณน้ำในแม่น้ำสำคัญๆ ที่พบว่ามีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งขณะนี้ มีน้ำสูงกว่าตลิ่งในแม่น้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ แม่น้ำสงคราม จ.สกลนคร ห้วยหลวง จ.อุดรธานี ลำเซบาย จ.ยโสธร แม่น้ำยังที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี คลองพระปรง จ.สระแก้ว แม่น้ำนครนายก จ.นครนายก ขณะที่แม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง และต้องเฝ้าระวังบริเวณ จ.หนองคาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ชี้แจง "ลำคันฉู" น้ำไม่ล้นสปิลเวย์-ฝนตกต้นเหตุน้ำท่วม 500 ไร่

ชาวบ้านผวา เขื่อนน้ำอูนล้น ห่วงท่วมซ้ำ 2 ปี

กลับขึ้นด้านบน