“เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้าน

“เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้าน

“เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้าน

รูปข่าว : “เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้าน

ป.ป.ท.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ภูเรือเรียกคืนผืนป่า กว่า 2,700 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท หลังพบออกโฉนดโดยมิชอบ

วันนี้ (27 ส.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำโดย พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยพ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (กอ.รมน.จว.เลย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย7 (ภูเรือ) อ.ภูเรือ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเรือ ปฏิบัติการลงพื้นที่โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2557 เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในท้องที่ ต.ปลาบ่า และ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ซึ่งอยู่ในท้องที่ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาออกในท้องที่ อ.ภูเรือ ตั้งแต่ปี 2533 รวมจำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 - 3 - 21 ไร่

 

 

สืบเนื่องจากการที่สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในเขตพื้นที่ป่าภูเขาหนองปาด (ภูพ้อย) อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อปี 2560 ต่อมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยังมีที่ดิน น.ส.3 ก. จำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 ไร่ ในพื้นที่ดังกล่าวมีการออกเอกสารสิทธิ โดยมิชอบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการนำ ส.ค.1 จากพื้นที่อื่นมาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิจำนวน 31 แปลง ส่วนอีก 32 แปลง ไม่ปรากฏสารบบการออก น.ส.3 ก. ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวมีมูลค่าในการซื้อขายแปลงละประมาณ 150,000 บาท มูลค่ารวม 416.5 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท.จะรายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อแจ้งให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินในการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบกลับคืนเป็นสมบัติของชาติต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน