รฟท.ขยายเวลาขายตั๋วล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 90 วัน

รฟท.ขยายเวลาขายตั๋วล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 90 วัน

รฟท.ขยายเวลาขายตั๋วล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 90 วัน

รูปข่าว : รฟท.ขยายเวลาขายตั๋วล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 90 วัน

รฟท.ขยายเวลาขายตั๋วล่วงหน้า โดยคำนวณระยะทางเป็นร้อยละของระยะทางขบวนรถ หากเดินทางตั้งแต่ร้อยละ 60 ของระยะทางขบวนรถจะซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน

วันนี้ (27 ส.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยายเวลาการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นของวันซื้อตั๋วตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทางน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน

ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทางระหว่างร้อยละ 25-59 ของระยะทางขบวนรถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 30 วัน

ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทางตั้งแต่ร้อยละ 60 ของระยะทางขบวนรถขึ้นไป ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน 

ทั้งนี้ กำหนดวันข้างต้นให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วย

ตัวอย่าง ผู้โดยสารเดินทางจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์ ระยะทาง 246 กม.กับขบวนรถ กรุงเทพ - เชียงใหม่ ระยะทางขบวนรถ 751 กม.ระบบจะคำนวณระยะทางเป็นร้อยละของระยะทางขบวนรถ ดังนี้. ระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทาง = 246 × 100 ÷ 751 = 32.756%

ฉะนั้น การซื้อตั๋วล่วงหน้าหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์ กับขบวนรถ กรุงเทพ - เชียงใหม่ จะทำได้ภายใน 30 วัน

กลับขึ้นด้านบน