เปิดปม : แตะเบรกเชียงรายโปรเจกต์

เปิดปม : แตะเบรกเชียงรายโปรเจกต์

เปิดปม : แตะเบรกเชียงรายโปรเจกต์

รูปข่าว : เปิดปม : แตะเบรกเชียงรายโปรเจกต์

ทำไม...ไม่อนุมัติงบ 48 ล้านบาท สร้างเส้นทางจักรยาน ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองหลวง จ.เชียงราย โครงการก่อสร้างช้างคู่บารมีพญามังราย บนเกาะกลางแม่น้ำกก จ.เชียงราย และศูนย์จัดการขยะมูลฝอย มูลค่า 230 ล้านบาท ใช้งานไม่ได้

สิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากหลังการโยกย้ายนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวง คือ เหตุการณ์ในช่วงที่นายณรงค์ศักดิ์ยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีการตรวจสอบและไม่อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายหลายสิบโครงการ แต่โครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือโครงการสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายงบประมาณ 32 ล้านบาท บริเวณเกาะกลางแม่น้ำกก หรือ เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน

 

 

มีข้อมูลว่า โครงการนี้นายณรงค์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นไม่อนุมัติงบประมาณ เพราะเกิดปัญหาข้อถกเถียงเกี่ยวกับที่ดินบนเกาะว่า เป็นที่สาธารณะหรือที่ดินของกรมธนารักษ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้ตั้งแต่ปี 2532

นอกจากไม่อนุมัติงบประมาณแล้ว ยังมีรายงานว่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการขึ้นทะเบียนี่ดินเกาะกลางแม่น้ำกก โดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ โครงการสร้างช้างคู่บารมีพญามังราย บริเวณเกาะกลางแม่น้ำกก ยังไม่เกิดขึ้น น่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาคดีความระหว่างบริษัทเอกชนผู้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินริมแม่น้ำกก กับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

 

 

ก่อนหน้าที่จะมีโครงการก่อสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาปรับปรุงเกาะกลางแม่น้ำกก ตามโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินริมแม่น้ำกก เทศบาลนครเชียงราย อเมืองเชียงราย จ.เชียงราย งบประมาณ 65 ล้านบาท แต่การปรับปรุงเกาะไม่สามารถเสร็จสิ้นตามกำหนดได้ ทำได้เพียงก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งของเกาะเท่านั้น ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการจ่ายงบประมาณให้ผู้รับเหมาเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น

 

 

 

 

หนึ่งในสาเหตุที่โครงการไม่สามารถเดินหน้าได้ เป็นเพราะการถมดินเป็นทางชั่วคราวในแม่น้ำกกเพื่อข้ามไปยังเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินไม่ได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าจึงถูกกรมเจ้าท่าแจ้งความดำเนินคดีข้อหารุกล้ำลำน้ำ

สุดท้ายแล้วข้อสรุปเรื่องที่ดินบนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้มีความเห็นว่าที่ดินนั้นเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และที่สำคัญกรมธนารักษ์ก็ได้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว

จากการสอบถามไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่า ทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินริมแม่น้ำกก และโครงการก่อสร้างช้างคู่บารมีพญามังราย มีปัญหาเหมือนกันคือไม่ได้ขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ ชัดเจนแล้วว่า เกาะกลางแม่น้ำกกเป็นที่สาธารณะประโยชน์ หลังจากกรมธนารักษ์ได้ถอนการขึ้นทะเบียนไปแล้ว การจะดำเนินโครงการก่อสร้างช้างคู่บารมีฯ จึงต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทยก่อนดำเนินการ

 

 

นี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่ผู้บริหารจังหวัดมองเห็นถึงความไม่ถูกระเบียบจึงสั่งระงับ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน ขณะนี้ ยังมีอีกหลายโครงการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบความคุ้มค่า

กลับขึ้นด้านบน