ทบทวนเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ รับฟังความเห็นถึง 11 ก.ย.

ทบทวนเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ รับฟังความเห็นถึง 11 ก.ย.

ทบทวนเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ รับฟังความเห็นถึง 11 ก.ย.

รูปข่าว : ทบทวนเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ รับฟังความเห็นถึง 11 ก.ย.

กรมการขนส่งทางบกเตรียมทบทวนร่างกฎหมายขนส่งทางบกฉบับใหม่ หลังนายกรัฐมนตรีออกมาท้วงติงเรื่องอัตราการเพิ่มโทษของผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือไม่พกใบขับขี่ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมายดังกล่าวจากทุกภาคส่วน ถึงวันที่ 11 ก.ย.

เมื่อวานนี้ (29 ส.ค.2561) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วยและสั่งให้ทบทวนการเพิ่มอัตราโทษกรณีไม่พกใบอนุญาตขับรถ ตาม "ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก" นั้น กรมการขนส่งเตรียมทบทวนร่างใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นบทลงโทษที่กำหนดโทษเกี่ยวกับการไม่พกพาใบขับขี่ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่กำหนดโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท โดยแนวทางที่เป็นไปได้มองว่าควรจะมีการปรับโทษแบบลดหลั่นตามความหนักเบาของฐานการกระทำผิดมาใช้แทนและต้องแยกพิจารณาประเด็นโทษของผู้ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ หรือลืมใบขับขี่ ซึ่งต้องแยกตามฐานความผิดให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กลับมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งให้กรมการขนส่งทางบกกลับมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเริ่มรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวจากทุกภาคส่วน เพื่อประกอบการทบทวนการพิจารณาเสนอร่างฯ ดังกล่าวต่อไป

ขณะที่นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่ง กล่าวว่า ในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวใหม่ กรมการขนส่งคงไม่ทบทวนเฉพาะบทลงโทษเกี่ยวกับการไม่พกพาใบขับขี่ที่กำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท เท่านั้น แต่จะทบทวนทั้งหมด 300 มาตรา โดยบทลงโทษอาจจะใช้แนวทางการกำหนดโทษแบบลดหลั่นตามความหนักเบาของฐานการกระทำผิด

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวจากทุกภาคส่วนทุกช่องทางทั้งผ่านทางเว็บไซต์โพลและผลสำรวจจากองค์กรต่างๆ ถึงวันที่ 11 ก.ย.นี้ จากนั้นจะนำมาพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้เพื่อหาข้อสรุปเสนอกระทรวงคมนาคม ครม. และ สนช.ตามลำดับแต่จะใช้ระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่นั้นคงไม่สามารถตอบได้ แต่น่าจะแล้วเสร็จก่อนจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าอย่างแน่นอน

 

 

กลับขึ้นด้านบน