ยังไม่แบนแต่ให้จำกัดพื้นที่ ใช้ 3 สารเคมีต่อไปได้

ยังไม่แบนแต่ให้จำกัดพื้นที่ ใช้ 3 สารเคมีต่อไปได้

ยังไม่แบนแต่ให้จำกัดพื้นที่ ใช้ 3 สารเคมีต่อไปได้

รูปข่าว : ยังไม่แบนแต่ให้จำกัดพื้นที่ ใช้ 3 สารเคมีต่อไปได้

คณะกรรมการวัตถุอันตราย เคาะแบนใช้ 3 สารกำจัดศัตรูพืชพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่ใช้กับพืชผักสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ พร้อมจัดโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจใช้สารได้บางชนิด ให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำมาตรการรองรับ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มี นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน มีมติให้จำกัดการใช้ 3 สารกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยมีข้อกำหนดว่า

1.ไม่ให้ใช้สารทั้ง 3 ชนิดโดยสิ้นเชิง ในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และ บ้านเรือน

2.กำหนดสถานที่ หรือโซนนิ่ง สำหรับพืชเศรษฐกิจที่ใช้ 2 สารเคมี คือ พาราควอต และไกลโฟเซต คือ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล

3.ให้ใช้สารคลอร์ไพริฟอส ในการปลูกไม้ผล เพื่อการกำจัดหนอนเจาะลำต้น รวมถึง ไม้ดอก และพืชไร่ เท่านั้น โดยทั้งหมดกรมวิชาการเกษตรจะใช้เวลา 3 เดือน ในการจัดทำรายละเอียดรองรับ พร้อมจัดหาสารทดแทน รองรับ และดำเนินการออกเป็นขั้นตอนกฎหมายต่อไป

 

 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุว่า ที่ประชุมได้ให้กรมวิชาการเกษตร จัดทำรายละเอียดถึงความจำเป็นที่ต้องใช้สารนี้ โดยให้กำหนดมาตรการกำกับดูแล ทั้งด้านกฎหมาย การจำกัดการนำเข้า และวิธีนำไปใช้ สำหรับช่วง 3 เดือน หลังจากที่มีผลบังคับใช้จะมีการทดลองใช้สารทดแทนในอีก 3 เดือนต่อไป ซึ่งหากพบว่าสามารถดำเนินการได้ก็คาดว่าจะสามารถยกเลิกการใช้สารทั้งหมดได้ตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายใน 1 ปี แต่ก็อยู่ที่ว่าจะเป็นที่ยอมรับมากน้อยเพียงใด

 

 

สำหรับความเห็นต่างในการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งนอกจาก นายกรัฐมนตรี จะสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการขั้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ แต่ก็ยังมีคำถามจากนักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมว่า เป็นการพิจารณาที่ซ้ำซ้อนกัน และทำให้การพิจารณายืดเยื้อออกไปหรือไม่

 

กลับขึ้นด้านบน