เฝ้าระวังน้ำท่วม 6 จังหวัดภาคอีสาน

เฝ้าระวังน้ำท่วม 6 จังหวัดภาคอีสาน

เฝ้าระวังน้ำท่วม 6 จังหวัดภาคอีสาน

รูปข่าว : เฝ้าระวังน้ำท่วม 6 จังหวัดภาคอีสาน

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ประกาศเตือน 6 จังหวัดภาคอีสานเฝ้าระวังน้ำท่วม หลังฝนตกหนัก-น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

(วันที่ 1 ก.ย.) ประกาศศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ฉบับที่ 9/2561 เรื่องสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง ระบุว่า ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกต่อเนื่องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และมีฝนตกหนักใน สปป.ลาว ประกอบกับเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในสปป.ลาว เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี

ทั้งนี้คาดว่า ช่วง 7 วันจากนี้ ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นและจะทำให้น้ำสูงกว่าตลิ่งบางแห่ง ได้แก่ 1. จ.หนองคาย ประกอบด้วย อ.เมือง อ.โพนพิสัย และอ.รัตนวาปี 2. จ.บึงกาฬ ประกอบด้วย อ.ปากคาด อ.เมือง อ.บุ่งคล้า และ อ.บึงโขงหลง 3. จ.นครพนม ประกอบด้วย อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน อ.เมือง อ.ธาตุพนม 4. จ.มุกดาหาร ประกอบด้วย อ.เมือง และอ.ดอนตาล 5. อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ และ 6.อุบลราชธานี ประกอบด้วย อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.ศรีเมืองใหม่ และอ.โขงเจียม

ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบต่อไป

กลับขึ้นด้านบน