"วันนอร์" ประกาศตัวสู้รัฐบาล วิจารณ์ 4 ปีบริหารประเทศล้มเหลว

"วันนอร์" ประกาศตัวสู้รัฐบาล วิจารณ์ 4 ปีบริหารประเทศล้มเหลว

"วันนอร์" ประกาศตัวสู้รัฐบาล วิจารณ์ 4 ปีบริหารประเทศล้มเหลว

รูปข่าว : "วันนอร์" ประกาศตัวสู้รัฐบาล วิจารณ์ 4 ปีบริหารประเทศล้มเหลว

สมาชิกกลุ่มวาดะห์ นักการเมืองท้องถิ่นและผู้ที่เคยมีบทบาททางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือเปิดตัวพรรคประชาชาติ พร้อมประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับการผูกขาดอำนาจทางการเมืองจากรัฐบาลที่บริหารประเทศล้มเหลว

สมาชิกกลุ่มวาดะห์เเละผู้สนับสนุนพรรคการเมือง ยกมือลงคะแนนสนับสนุนการจัดตั้งพรรคประชาชาติ ระหว่างการเปิดตัวพรรคที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อนเสนอชื่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เป็นหัวหน้าพรรคและ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการพรรค

โดยนายวันมูหะหมัด กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนรัฐบาลที่ผูกขาดอำนาจและเป็นรัฐบาลที่ละเมิดเสรีภาพ ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เป็นยุคของข้าราชการโกงกินและล้มเหลวในการเเก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งถือเป็นความเจ็บปวดที่ประชาชนได้รับตลอดการบริหารของรัฐบาลชุดนี้

 

ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคต้องการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่แตกแยกและสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงมีนโยบายที่จะปฎิรูปองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูธ ปรับปรุงระบบยุติธรรมและยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต

โดยสมาชิกพรรคประชาชาติ ประกาศที่จะส่งเสริมการกระจายอำนาจ เเก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม การกดขี่ การทุจริตเเละความขัดเเย้งทางสังคม ที่ต้องใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยตามเเนวทางสันติเเละเชื่อในความเเตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา ขจัดความครอบงำหรือการเลือกปฎิบัติ

ซึ่งการเปิดตัวพรรคประชาชาติครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อดีต สส.และนักการเมืองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เตรียมรับการเลือกตั้งที่อาจจะมีขึ้นในปีหน้า โดยได้รวบรวมอดีต สส.ของพรรคการเมืองต่างๆ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและผู้มีบทบาทในการทำงานแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค

กลับขึ้นด้านบน