เปิดตัวเลขคนในเขตป่า

เปิดตัวเลขคนในเขตป่า

เปิดตัวเลขคนในเขตป่า

รูปข่าว : เปิดตัวเลขคนในเขตป่า

ไทยพีบีเอสออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูล พบว่ากรมป่าไม้ รายงานว่าผลการสำรวจพื้นที่ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและกรมอุทยานแห่งชาติปี 2561 พบตัวเลขพื้นที่ใช้ประโยชน์รวมกว่า 20 ล้านไร่ มีดังนี้

ก่อนปี 2545

พื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 มีการทำประโยชน์ เนื้อที่ 13,473,713 ไร่ เทียบกับมติ ครม.30 มิ.ย.2541 ทำการรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เนื้อที่ 3,943.216 ไร่

ปี 2545-2557

ที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 มีการทำประโยชน์ เนื้อที่ 3,747,128 ไร่ คำสั่งคสช.ที่ 66/2557 วันที่ 17 มิ.ย.2557

ก่อนปี 2545 /ปี 2545-2557

พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 มีการทำประโยชน์ ก่อนปี 2545 เนื้อที่ 4,711,175 ไร่ ปี 2545-2557 เนื้อที่ 2,811,204 ไร่ รวมพื้นที่ 7,522,379 ไร่

 

 

ขณะที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายงานว่า มีพื้นที่การใช้ประโยชน์รวมจำนวน 5,990,269 ไร่

ภาพถ่ายออร์โธสีปี 2545 หรือ 2546 ก่อนมติ ครม.30 มิ.ย.41 ผู้ครอบครองที่ดินเดิม และตรวจสอบข้อมูล มีเนื้อที่ประมาณ 3,651,506 ไร่

ส่วนผลสำรวจหลังมติ ครม. 30 มิ.ย.2541 ไม่ใช่ผู้ครอบครองที่ดินเดิม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยากไร้ฯ ตามคำสั่งคสช.ที่ 66/2557 เนื้อที่ประมาณ 2,338,763 ไร่

 


ขณะที่ การจัดที่ดินทำกินในชุมชน ของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกิน 635 ชุมชน ใน 70 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 1,023,320 ไร่ มีดังนี้

1. ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าชายเลน, ที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดิน, ที่ดินสาธารณะประโยชน์, ที่ราชพัสดุ, ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง

 

2. จัดให้ผู้ยากไร้ลงในพื้นที่แล้ว 165 พื้นที่ 61 จังหวัด 46,623 ราย 58,311 แปลง

3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 112 พื้นที่ 55 จังหวัด ภายใต้กรอบดำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 1.) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning 2.) ด้านการพฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 3.) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ 4.) ด้านส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5.) ด้านการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน 6.) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดระเบียบคนคุมป่าแหว่งกว่า 20 ล้านไร่

นาแห้วโมเดล ปลดล็อก “คนอยู่กับป่า”

ตรวจค้นที่ป่าบ้านพัก "เปรมชัย" พบห้างส่องสัตว์

กลับขึ้นด้านบน