สปส. ชี้แจงปรับเงินสมทบเพิ่มเพื่อ “ผู้ประกันตน”

สปส. ชี้แจงปรับเงินสมทบเพิ่มเพื่อ “ผู้ประกันตน”

สปส. ชี้แจงปรับเงินสมทบเพิ่มเพื่อ “ผู้ประกันตน”

รูปข่าว : สปส. ชี้แจงปรับเงินสมทบเพิ่มเพื่อ “ผู้ประกันตน”

สปส.ยืนยันการปรับขยายเพดานเงินเดือน เพิ่มจ่ายเงินสมทบ เพื่อต้องการให้แรงงานได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ไม่ใช่กองทุนมีปัญหา

วันนี้ ( 5 ก.ย.2561) นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีปรับขยายเพดานเงินเดือน เพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในมาตรา 33 จากฐานเงินเดือน 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท หรือเก็บจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท จากทั้งนายจ้างและลูกจ้างในอัตราที่เท่ากัน ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อจ่ายเงินสมทบเพิ่ม ผู้ประกันตนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 ประเภทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย พร้อมยืนยันหลักการเพื่อปฏิรูประบบประกันสังคม รองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การปรับทั้งหมด คือ เพื่อผู้ประกันตนโดยแท้

ขณะเดียวกันยืนยันว่า การเพิ่มอัตราเงินสมทบไม่ใช่เพื่อเสถียรภาพของกองทุน เพราะขณะนี้การบริหารเงินยังทำได้ดี ปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนประมาณ 58,000 ล้านบาท

จากการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พบว่าการขยับเงินสมทบไม่มีผลกับเสถียรภาพของกองทุน เพราะปรับเพิ่ม เราก็จ่ายเพิ่ม 

 

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท จะจ่ายเงินสมทบสูงสุด 1,000 บาท ประกันสังคมจ่ายชดเชยกรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพ 10,000 บาท หากคลอดบุตรจ่าย 30,000 บาท ส่วนเงินเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ 10 ปีจะได้ 120,000 บาท เงินชราภาพได้ 4,000 บาทต่อเดือน และหากว่างงานเพราะลาออกจะได้ 6,000 บาท แต่ถ้าถูกเลิกจ้างจะได้ 10,000 บาท

 

กลับขึ้นด้านบน