รพ.รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา เริ่ม 1 ต.ค.

รพ.รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา เริ่ม 1 ต.ค.

รพ.รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา เริ่ม 1 ต.ค.

รูปข่าว : รพ.รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา เริ่ม 1 ต.ค.

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนร่วมกันลดการใช้พลาสติก

วันนี้ (9 ก.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติก ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ GREEN & CLEAN Hospital วัตถุประสงค์เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ไม่ให้กระทบต่อชุมชนและโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี

 

 

 

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว เช่น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลนครปฐม รวมทั้งสถาบันและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี และขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการบริจาคถุงผ้าได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ขณะที่ข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ปี 2560 พบว่ามีมากกว่า 9 ล้านใบ ที่ผ่านมา สถาบันและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ จำนวน 30 แห่ง ได้เริ่มยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาไปแล้ว 18 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 แห่ง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งให้เภสัชกรและพยาบาลเป็นผู้ให้ข้อมูล ป้ายประกาศหน้าห้องจ่ายยาด้วย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน