ชงยูเนสโกพิจารณา "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก

ชงยูเนสโกพิจารณา "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก

ชงยูเนสโกพิจารณา "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก

คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม เห็นชอบเอกสารเสนอ "เมืองเชียงใหม่" ให้ยูเนสโกพิจารณาเป็นมรดกโลก พร้อมเตรียมเสนอปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

รูปข่าว : ชงยูเนสโกพิจารณา "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก

วันนี้ (12 ก.ย.2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561 มีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการนำเสนอเป็นมรดกโลกต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) หลังจากเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกเมื่อปี 2558 โดยคณะทำงานได้จัดทำเอกสารเสร็จแล้วและจะนำเสนอเอกสารต่อศูนย์มรดกโลก เพื่อให้ตรวจสอบก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเสนอเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือภายในวันที่ 30 ก.ย.2561

 

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเสนอยูเนสโกพิจารณาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก ขณะนี้ได้จัดทำเอกสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเสร็จแล้ว โดยเพิ่มเกณฑ์พิจารณาคุณค่าโดดเด่นความเป็นสากลของแหล่งมรดกวัฒนธรรมดังกล่าวอีก 1 เกณฑ์ คือเกณฑ์ที่ 3 จากเดิมที่กำหนดเกณฑ์พิจารณาอยู่ในเกณฑ์ที่ 2 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้คณะทำงานจัดทำเอกสารปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้คณะทำงานจัดทำเอกสารปรับปรุงเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามเกณฑ์ของยูเนสโกในเกณฑ์ที่ 3 และเพิ่มเติมเกณฑ์พิจารณาในเกณฑ์ที่ 4 และเกณฑ์ที่ 5 เนื่องจากแหล่งมรดกวัฒนธรรมกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่า โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายด้าน ก่อนที่จะเสนอยูเนสโกพิจารณาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกเช่นกัน

กลับขึ้นด้านบน