"วิษณุ" คาดเลือกตั้งตามกำหนดเดิม ก.พ.62

"วิษณุ" คาดเลือกตั้งตามกำหนดเดิม ก.พ.62

"วิษณุ" คาดเลือกตั้งตามกำหนดเดิม ก.พ.62

รูปข่าว : "วิษณุ" คาดเลือกตั้งตามกำหนดเดิม ก.พ.62

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย คาดการณ์การเลือกตั้งตามกำหนดเดิม 24 ก.พ.62 หลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการเลือกตั้ง 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุกเบกษาแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุหลัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กฎหมาย ส.ว.จะมีผลบังคับใช้ทันที แต่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ต้องทอดเวลาไปอีก 90 วัน ซึ่งตรงกับเดือน ธ.ค.61 จึงจะมีผลบังคับใช้ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะคลายล็อกให้บางส่วน หลังประกาศกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคต่างๆ ตั้งแต่ช่วง 60 วันแรก

ขณะที่การจัดเลือกตั้ง ส.ส. ต้องมีขึ้นภายใน 150 วัน ถ้านับจากกลางเดือน ธ.ค.จะไปสิ้นสุดเดือน พ.ค.62 แต่หากกำหนดภายในกรอบ 60 วัน จะมีการเลือกตั้งในเดือน ก.พ.62 คาดการณ์ใช้วันอาทิตย์เป็นตัวตั้ง คือวันที่ 24 ก.พ.62

เมื่อครบ 90 วันแล้ว กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เริ่มมีผลใช้จริง จะปลดล็อกการเมืองทั้งหมด แต่ส่วนตัวนายวิษณุคาดว่า จะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งต้องให้ คสช.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม แล้วแจ้งต่อ กกต.ให้กำหนดวันเลือกตั้ง แต่หากผ่านการเลือกตั้งระดับชาติไปแล้วและได้รัฐบาลใหม่ ก็จะไม่มี คสช.ดังนั้น ครม.จะเป็นผู้พิจารณา วันจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อแจ้ง กกต.ต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน