ป.ป.ช.ชี้อดีตบิ๊ก พศ.-ขรก.สงขลา ผิดวินัยร้ายแรง คดีเงินทอนวัด

ป.ป.ช.ชี้อดีตบิ๊ก พศ.-ขรก.สงขลา ผิดวินัยร้ายแรง คดีเงินทอนวัด

ป.ป.ช.ชี้อดีตบิ๊ก พศ.-ขรก.สงขลา ผิดวินัยร้ายแรง คดีเงินทอนวัด

รูปข่าว : ป.ป.ช.ชี้อดีตบิ๊ก พศ.-ขรก.สงขลา ผิดวินัยร้ายแรง คดีเงินทอนวัด

ป.ป.ช.ชี้มูลคดีอดีตข้าราชการระดับสูง สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และข้าราชการ พศ. รวม 7 คน ทุจริตจัดสรรงบอุดหนุนหรือเงินทอนวัด 3 วัด ในจังหวัดภาคใต้ ว่า ผิดวินัยร้ายแรง ผิดกฎหมายอาญา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา แถลงว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลามีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 165 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน จำนวน 126 เรื่อง และอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน 39 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 10 เรื่อง ในจำนวนนั้นคือกรณีการกล่าวหานางสาวประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา กับพวกรวม 7 คน ว่า ร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่วัดชลธาราวาส จ.นราธิวาส วัดยูปาราม จ.ยะลา และวัดสุริยาราม จ.สงขลา และเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากวัดชลธาราวาส วัดยูปาราม และวัดสุริยาราม

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าการกระทำของ

นางสาวประนอม คงพิกุล มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 และมาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

นายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

นายพนม ศรศิลป์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

นายประสงค์ จักรคำ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83

นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร นายดำรงค์ศักดิ์ เกตุแก้ว และนายจักรเวทย์ เดชบุญ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ ให้ส่งหลักฐานข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากสำนักงาน ป.ป.ง.และสถาบันการเงิน ให้สำนักที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป รวมทั้งให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน และต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย รวมทั้ง มีมติให้รับเรื่องไว้พิจารณาจากกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวบางรายร่ำรวยผิดปกติ โดยให้ออกเลขที่เรื่องกล่าวหาและดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบในลักษณะเดียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นการตรวจสอบเชิงลึก และให้อยู่ในการกำกับดูแลของนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็น ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไปแล้ว

กลับขึ้นด้านบน