ร้องดีเอสไอตรวจสอบทุจริต เงินจ้างงานคนพิการ

ร้องดีเอสไอตรวจสอบทุจริต เงินจ้างงานคนพิการ

ร้องดีเอสไอตรวจสอบทุจริต เงินจ้างงานคนพิการ

รูปข่าว : ร้องดีเอสไอตรวจสอบทุจริต เงินจ้างงานคนพิการ

ประธานเครือข่ายผู้พิทักษ์สิทธิคนพิการ ระบุว่า มี 4 หน่วยงาน เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินจ้างงานคนพิการ ซึ่งนอกจากบุคคลทั่วไปยังมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมด้วย

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายผู้พิทักษ์สิทธิคนพิการ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายฯ นำหลักฐานเอกสารยื่นให้ดีเอสไอตรวจสอบ หลังพบมีการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการและตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ

นายปรีดา เปิดเผยว่า ข้อมูลของเครือข่ายฯ พบว่ามีคนพิการกว่า 15,000 คน ที่ถูกละเมิดสิทธิและมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในการเรียกหักเงินหัวคิว ในการนำคนพิการไปหางานส่งเสริมให้มีรายได้ในการจ้างงานให้กับคนพิการและยังพบว่า บางบริษัทมีการทำบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างให้กับคนพิการ ทั้งที่เมื่อตรวจสอบไปแล้วกลับไม่พบว่า มีการจ้างคนพิการเข้าไปทำงานจริง ดังนั้น จึงตั้งข้อสังเกตว่า เงินค่าจ้างในบัญชีเงินเดือนถูกจ่ายไปให้กับกลุ่มใด

ส่วนตัวยังเห็นว่า เรื่องนี้ มีความซับซ้อนและมีขบวนการใหญ่อยู่เบื้องหลังจึงต้องการให้ดีเอสไอรับพิจารณาเป็นคดีพิเศษและให้มีการคุ้มครองพยาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบในประเด็นนี้ เพราะเครือข่ายฯ เชื่อมั่นว่า มีการร่วมกันทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตการส่งเสริมอาชีพ

นายปรีดา ยังได้ยกตัวอย่าง กรณีการทุจริตในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีการว่าจ้างงานคนพิการ คนละ 500 บาท แต่ไม่ได้ไปทำงานจริงจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน