เครือข่ายกว่า 40 องค์กรเสนอใช้คำสั่ง คสช.จัดการปัญหาแข่งรถซิ่ง

เครือข่ายกว่า 40 องค์กรเสนอใช้คำสั่ง คสช.จัดการปัญหาแข่งรถซิ่ง

เครือข่ายกว่า 40 องค์กรเสนอใช้คำสั่ง คสช.จัดการปัญหาแข่งรถซิ่ง

รูปข่าว : เครือข่ายกว่า 40 องค์กรเสนอใช้คำสั่ง คสช.จัดการปัญหาแข่งรถซิ่ง

เครือข่ายกว่า 40 องค์กรเสนอใช้คำสั่ง คสช.จัดการปัญหาแข่งรถซิ่ง กระทรวงยุติธรรมประชุมร่วมองค์กรเครือข่ายกว่า 40 องค์กร เพื่อหาทางแก้ปัญหากลุ่มเยาวชนแข่งรถบนทางสาธารณะและปัญหาการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา


กลับขึ้นด้านบน