22 ก.ย. "วันปลอดรถสากล" กทม.ชวนใช้ระบบขนส่งมวลชน

22 ก.ย. "วันปลอดรถสากล" กทม.ชวนใช้ระบบขนส่งมวลชน

22 ก.ย. "วันปลอดรถสากล" กทม.ชวนใช้ระบบขนส่งมวลชน

รูปข่าว : 22 ก.ย. "วันปลอดรถสากล" กทม.ชวนใช้ระบบขนส่งมวลชน

วันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันปลอดรถสากล กรุงเทพมหานครร่วมจัดเป็นปีที่ 18 หวังผู้ขับรถยนต์บางส่วนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและบรรเทาปัญหาจราจร

วันนี้ (22 ก.ย.2561) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day 2018” เนื่องในวันปลอดรถสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี โดยเมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน ลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

 

กิจกรรม Bangkok Car Free Day 2018 เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเต็มไปด้วยนักปั่นและจักรยานกว่า 1,000 คัน ที่มาลงทะเบียน

จุดสตาร์ทเริ่มจากบริเวณถนนราชดำริ มุ่งหน้าสู่ถนนเพชรบุรี เรื่อยมาถึงถนนบรรทัดทอง และเข้าสู่ถนนพระรามที่1 ก่อนกลับเข้าสู่จุดหมายเดิมที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า ถนนราชดำริ รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

 

กิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day เป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้ขับรถยนต์บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและบรรเทาปัญหาจราจร รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างยั่งยืน

 

 

กลับขึ้นด้านบน