โคราช อุดรธานี “ฝนทิ้งช่วง” กระทบนาข้าว-น้ำประปา

โคราช อุดรธานี “ฝนทิ้งช่วง” กระทบนาข้าว-น้ำประปา

โคราช อุดรธานี “ฝนทิ้งช่วง” กระทบนาข้าว-น้ำประปา

รูปข่าว : โคราช อุดรธานี “ฝนทิ้งช่วง” กระทบนาข้าว-น้ำประปา

หลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มประสบปัญหาภัยแล้งหลังจากอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ นาข้าวหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มแห้งตายจากฝนทิ้งช่วง

วันนี้ (22 ก.ย.2561) เกษตรกรในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เตรียมเผาต้นข้าวและวัชพืชในแปลงนา เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกใหม่ หลังต้นข้าวที่ปลูกไว้กว่า 10 ไร่ แห้งตายเกือบทั้งหมด เนื่องจากปัญหาฝนทิ้งช่วงและไม่สามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะขึ้นมาได้ เพราะมีปริมาณน้อย

 

นายสมพงษ์ ประจิต เกษตรกรบ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ กล่าวว่า แม้จะมีฝนตกในพื้นที่ แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้จำเป็นต้องปล่อยให้ต้นข้าวแห้งตาย

 

ส่วนปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 49.57 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีปริมาณน้ำมากถึง 76.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่

 

 

กลับขึ้นด้านบน