เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนก่อนหมดฤดูฝน

เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนก่อนหมดฤดูฝน

เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนก่อนหมดฤดูฝน

รูปข่าว : เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนก่อนหมดฤดูฝน

หลายจังหวัดเริ่มเกิดภาวะแล้งมาเร็วและเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวง ระดมเติมน้ำในเขื่อนที่มีน้ำไม่ถึงร้อยละ 30-60 ขณะที่ สทนช.เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องวางแผนปรับลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกขนาด

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ กล่าวว่า จากการคาดการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงนั้น สทนช.ได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องวางแผนปรับลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกขนาด ตามการคาดการณ์ของฝน

โดยในวันนี้ (24 ก.ย.61) สทนช.จะหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อย ซึ่งจะมีการหารือถึงแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้งล่วงหน้าด้วย โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 

รองเลขาธิการ สทนช.ระบุด้วยว่า จากแนวโน้มการคาดการณ์ฝนที่ลดลงดังกล่าว ศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้แจ้งประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนบริหารจัดการและการปฏิบัติการฝนหลวงที่จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักก่อนสิ้นสุดฤดูฝน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในกลางเดือนตุลาคม 2561

จากข้อมูลสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 60 ของความจุทั้งประ เทศ ขณะนี้พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีจำนวน 11 แห่ง แต่หากพิจารณาถึงจำนวนอ่างเฝ้าติดตามที่มีความจุน้อยกว่าร้อยละ 30 พบว่ามีเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่มอก ร้อยละ 27 และเขื่อนทับเสลา ร้อนละ 26 ส่วนขนาดกลางมีทั้งสิ้น 33 แห่ง อยู่ในภาคเหนือ 3 แห่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 แห่ง, ภาคตะวันออก 3 แห่ง, ภาคกลาง 2 แห่ง และภาคใต้ 4 แห่ง

กลับขึ้นด้านบน