มหาดไทย จัดทัพผู้ว่าฯ 14 ตำแหน่ง

มหาดไทย จัดทัพผู้ว่าฯ 14 ตำแหน่ง

มหาดไทย จัดทัพผู้ว่าฯ 14 ตำแหน่ง

รูปข่าว : มหาดไทย จัดทัพผู้ว่าฯ 14 ตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 14 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่ขยับจากรองขึ้นผู้ว่าฯ และผู้ตรวจราชการ 10 ตำแหน่ง เริ่มมีผล 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (25 ก.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รวม 24 ตำแหน่ง แบ่งเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด ดังนี้ 1.นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าฯชลบุรี เป็นผู้ว่าฯ กำแพงเพชร 2.นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าฯ ปัตตานี เป็นผู้ว่าฯ ตรัง 4.นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นผู้ว่าฯ นราธิวาส 5.นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าฯ น่าน เป็นผู้ว่าฯ น่าน 6.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าอุตรดิตถ์ เป็นผู้ว่าฯ บุรีรัมย์

7.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าฯนครนายก เป็นผู้ว่าฯ พิจิตร 8.นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ว่าฯ เพชรบุรี 9.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าฯ มุกดาหาร 10.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าฯ สิงห์บุรี 11.นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าฯ อุทัยธานี เป็นผู้ว่าฯ สุโขทัย 12.นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็นผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู 13.นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง 14.นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เป็นผู้ว่าฯ อุทัยธานี

แต่งตั้งผู้ตรวจ 10 ตำแหน่ง 

ส่วนผู้ตรวจราชการกระทรวง 10 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าฯ จันทบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าฯ แพร่ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง 4.นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 6.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าฯปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 7.นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 8.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 9.นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าฯ เชียงราย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 10.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าฯ ตาก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

 

กลับขึ้นด้านบน