36 เขื่อนยังน่าห่วงน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30

36 เขื่อนยังน่าห่วงน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30

36 เขื่อนยังน่าห่วงน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30

รูปข่าว : 36 เขื่อนยังน่าห่วงน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30

เผยตัวเลขเขื่อนน้ำน้อยกว่า 30% ยังไม่กระเตื้อง ล่าสุดรวม 36 อ่างฯ เร่งระดมทุกหน่วยเดินหน้าจัดการน้ำในเขื่อนก่อนหมดฝน พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า

วันนี้ (26 ก.ย. 2561) นายสำเริง  แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ กล่าวว่าถึงสถานการณ์น้ำ จากการติดตามสถานการณ์น้ำปัจจุบัน พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มี 55,736 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มี 3,397 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 รับน้ำได้อีก 16,938 ล้าน ลบ.ม.

แต่ยังมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อยกว่า 60% ขนาดใหญ่ 10 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 42% เขื่อนแม่มอก 27% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนมูลบน 54% เขื่อนลำพระเพลิง 59% เขื่อนห้วยหลวง 50% เขื่อนลำนางรอง 34% เขื่อนอุบลรัตน์ 33% ภาคกลาง เขื่อนกระเสียว 42% เขื่อนทับเสลา 27% และ ภาคใต้ เขื่อนบางลาง 46%

ขณะที่อ่างขนาดกลางจำนวน 126 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 28 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 66 แห่ง ภาคตะวันออก 6 แห่ง ภาคกลาง 6 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคใต้ 18 แห่ง ขณะที่อ่างเฝ้าติดตามน้อยกว่า 30 % มีทั้งแห่งสิ้น 36 แห่ง แบ่งเป็น ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่มอก 27% ยังคงที่ เขื่อนทับเสลา 27 % เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1 % ขนาดกลาง 34 แห่ง เป็น ภาคเหนือ 6 แห่ง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 แห่ง ภาคตะวันออก 3 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคใต้ 4 แห่ง  

ศูนย์เฉพาะกิจฯ มีความเป็นห่วงอ่างเก็บน้ำที่ยังมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย ที่อาจจะกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนหลังสิ้นสุดฤดูฝนนี้ได้ โดยเฉพาะอ่างเฝ้าติดตามที่มีปริมาณน้อยกว่า 30 % ของความจุ

นายสำเริง กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางให้มีปริมาณน้ำเพียงพอไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานถานการณ์ล่วงหน้าด้วยแล้ว

กลับขึ้นด้านบน