ผลสรุปไม่ขยายเวลารถตู้อายุเกิน 10 ปี

ผลสรุปไม่ขยายเวลารถตู้อายุเกิน 10 ปี

ผลสรุปไม่ขยายเวลารถตู้อายุเกิน 10 ปี

รูปข่าว : ผลสรุปไม่ขยายเวลารถตู้อายุเกิน 10 ปี

คณะกรรมการบริหารรถตู้และคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้ ยืนยัน ไม่มีการขยายระยะเวลาให้รถตู้โดยสารที่มีเกินอายุ 10 ปี มาวิ่งให้บริการ ต้องเปลี่ยนรถใหม่ตามที่กำหนด

ภายหลังการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารรถตู้และคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ข้อสรุปจากการหารือ คณะทำงานยืนยันจะไม่มีการขยายระยะเวลาให้รถตู้โดยสารที่มีอายุเกิน 10 ปีมาวิ่งให้บริการ โดยต้องเปลี่ยนรถใหม่ตามที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการรถตู้ยินดีที่จะปฏิบัติตามขณะที่รถตู้หลายเส้นทางที่จะมีรถหายไปไม่มีปัญหา เพราะผู้ประกอบการแจ้งว่าจะพยายามหารถมาหมุนเวียนทดแทน

พร้อมยืนยันว่า เงื่อนไขในการเปลี่ยนจากรถตู้โดยสารมาเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก (ไมโครบัส) กรมการขนส่งทางบกไม่เคยจำกัดเรื่องยี่ห้อรถตามที่มีบางฝ่ายระบุ แต่ทางคณะกรรมการฯ กำหนดเพียงมาตรฐานตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก เตรียมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเดิมโดยได้ร่วมกับสถาบันการเงินภาครัฐ 2 แห่ง คือ ธนา คารกรุงไทย และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เตรียมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการถึง 2,000 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมช่องทางในการขายรถตู้เก่าเพื่อนำเงินมาลงทุนเพิ่ม

พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน รองผู้บัญชาการกอง พลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดเผยว่า กรณีที่ประชาชนเกรงว่ารถตู้จะวิ่งไม่พอหลังจากทยอยหมดอายุนั้น ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ (วอร์รูม) ติด ตามเส้นทางที่รถตู้ไม่พอ พร้อมสั่งการให้ ขสมก.เตรียมความพร้อมรถเสริมไว้ ควบคู่กับการหารือให้เจ้าของวินรถตู้นำรถอื่นมาหมุนเวียนในเส้นทางที่มีผู้โดยสารมาก ทั้งนี้ รัฐบาลปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ โดยคำนึง 4 ด้าน 1.ความปลอดภัย 2.แก้รถติด 3.ราคาค่าโดยสาร 4.กำจัดมาเฟีย

กลับขึ้นด้านบน