สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนหวังมีเลือกตั้งต้นปี 62

สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนหวังมีเลือกตั้งต้นปี 62

สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนหวังมีเลือกตั้งต้นปี 62

รูปข่าว : สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนหวังมีเลือกตั้งต้นปี 62

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การแข่งขันทางการเมือง กรณีเลือกตั้ง ส.ส. ต้นปี 2562" พบว่าประชาชนยังไม่มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นเดือนปี 2562 และอยากให้กำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจน

วันนี้ (30 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความเห็นประชาชน 1,085 ตัวอย่าง ต่อกระแสข่าวการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 พบว่า ร้อยละ 43.00 หวังว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นจริง และกำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน ส่วนร้อยละ 37.73 เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองไทยที่มีการแข่งขันกันสูง

ส่วนการแข่งขันที่ประชาชนคาดว่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือด อันดับ 1 คือผู้สมัคร ร้อยละ 25.19 รองลงมาคือ หัวหน้าพรรค ร้อยละ 21.62 และหากเปรียบเทียบระหว่าง "การเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562" กับ"การเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา" ประชาชนคิดว่า ร้อยละ 51.15 พอ ๆ กัน ขณะที่ร้อยละ 28.48 จะรุนแรงมากกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา

ขณะที่ ร้อยละ 41.03 ประชาชน กังวลว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้นปี 2562 จะไม่โปร่งใส เกิดการทุจริต และร้อยละ 33.79 มีความขัดแย้ง สร้างสถานการณ์วุ่นวาย นอกจากนี้ ร้อยละ 53.40 ประชาชนอยากให้การแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรงไปตรงมา

ขณะที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยสำรวจความเห็นของประชาชน หัวข้อ นักการเมืองที่ดี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.9 ยังไม่ได้ติดตามเรื่องการเมืองขณะนี้อย่างใกล้ชิด ร้อยละ 25.1 ติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่ร้อยละ 61.5 ยังไม่เชื่อมั่นว่าจะได้นักการเมืองที่ดีหลังเลือกตั้ง และ ร้อยละ 38.5 เชื่อมั่นเมื่อสอบถามถึงลักษณะของนักการเมืองที่ดีที่อยากเลือกมาเป็นรัฐบาลพบว่า ร้อยละ 73.6 ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน ส่วนร้อยละ 71.5 ระบุ เชื่อมั่นในประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม ขณะที่ร้อยละ 64.2 มีความรู้ความสามารถ พูดจริงทำจริง ร้อยละ 58.3 ระบุ ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก นานาประเทศทั่วโลก

 

กลับขึ้นด้านบน