ยก "คำร้อง" รถตู้ 10 ปีเหตุยังไม่ฉุกเฉินเพียงพอ

ยก "คำร้อง" รถตู้ 10 ปีเหตุยังไม่ฉุกเฉินเพียงพอ

ยก "คำร้อง" รถตู้ 10 ปีเหตุยังไม่ฉุกเฉินเพียงพอ

รูปข่าว : ยก "คำร้อง" รถตู้ 10 ปีเหตุยังไม่ฉุกเฉินเพียงพอ

ศาลปกครองกลาง มีมติยกคำร้อง ไม่ไต่สวนฉุกเฉินรถตู้หมดอายุ 10 ปี เหตุยังไม่ฉุกเฉินเพียงพอ และศาลจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดต่อไป

วันนี้ (1 ต.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะจำนวน 1,800 คัน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่ถูกคำสั่งกรมการขนส่งทางบก คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ มีคำสั่งให้หยุดวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากหมดอายุรถ 10 ปี เข้ารับฟังคำวินิจฉัยของศาลปก ครองกลาง ในกรณีมีคำขอไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อขอให้กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้รถตู้หมวด 1 ขยายอายุการวิ่งบริการออกไป 5 ปี  

และในส่วนของรถตู้หมวด 2 ขอให้ยกเลิกการบังคับให้รถตู้เปลี่ยนเป็นรถมินิบัส แต่ขอให้เป็นการเปลี่ยนด้วยความสมัครใจแทน เพราะรถมีราคาสูงกว่ารถตู้มาก ซึ่งชาวรถตู้ส่วนใหญ่ไม่มีเงินมากพอที่จะเปลี่ยนรถได้

ต่อมาศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำร้องกรณียื่นขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราวเนื่องจากศาลมองว่า เหตุผลไม่เพียงพอในการไต่สวน โดยระบุว่า ศาลได้พิจารณาคำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการหรือวิธีการอย่างใดๆชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาฉบับลงวันที่ 28 ก.ย.2561 ของผู้ฟ้องคดีทั้ง 731 คน

เห็นว่ากรณียังฟังไม่ได้ว่ามีเหตุฉุกเฉินตามคำร้อง ศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้อง และศาลจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดต่อไป 

ก่อนหน้านี้ นายศรีสวุรรณ ระบุว่าการยกเลิกรถตู้ ทำให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารและผู้โดยสารเดือดร้อน โดยการกำหนดนโยบายหรือมาตรการขึ้นมารองรับของหน่วยงานราชการ ไม่สะท้อนการแก้ไขปัญ หาที่เหมาะสม แต่กลับเป็นไปในลักษณะของการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถมินิบัส เช่น การบังคับให้ต้องเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นรถมินิบัส การห้ามรถที่มีอายุเกิน 10 ปีมาวิ่งบริการ และการโล๊ะรถตู้หมวด 2 (ช.) ซึ่งเป็นรถตู้ที่จัดระเบียบในยุค คสช.การใช้อำนาจดังกล่าวเป็นการรังแกผู้ประกอบการที่ทำมาหากินโดยสุจริต

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ผู้โดยสารปรับแผนเดินทาง วันแรก "รถตู้" หยุดวิ่ง

เช็กเลย 6 เส้นทาง รถเมล์วิ่งแทนรถตู้

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน