กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเรียกร้องกำหนดราคายาที่เหมาะสม

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเรียกร้องกำหนดราคายาที่เหมาะสม

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเรียกร้องกำหนดราคายาที่เหมาะสม

รูปข่าว : กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเรียกร้องกำหนดราคายาที่เหมาะสม

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเรียกร้องกำหนดราคายาที่เหมาะสม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพชี้แก้ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ทำได้แค่ปลายเหตุให้ รพ.เอกชน ขายยาไม่เกินราคายาที่ติดข้างกล่อง และมีทางเลือกในการซื้อยานอก รพ.ได้เท่านั้น พร้อมเรียกร้องคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนดราคายาที่เหมาะสมเป็นวาระเร่งด่วน และเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมเร่งนำร่าง พ.ร.บ.ยาเข้า ครม.โดยเร็ว ระบุกฎหมายยาฉบับใหม่มีช่องทางกำหนดราคายาที่สมเหตุผลไว้แล้ว

 15 มิ.ย.58 น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน มีราคาแพงเกินจริงนั้น ล่าสุด คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น สามารถหาทางออกได้เพียงการกำหนดราคาขายยาใน รพ.เอกชน เท่านั้น คือห้ามขายยาเกินราคาหน้ากล่อง และออกใบเสร็จแยกระหว่างค่ายากับค่ารักษา หรือหากผู้ป่วยต้องการไปซื้อยาเองก็สามารถทำได้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สามารถทำได้เพียงคอยตรวจว่าใครไม่ติดป้าย ใครขายเกินราคาเท่านั้น จะเห็นได้ว่ากระบวนทั้งหมดไม่เข้าไปจัดการเรื่องการกำหนดราคายาที่เหมาะสมได้เลย ซึ่งอันที่จริงแล้วบทบาทนี้ต้องเป็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่ได้มอบให้นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมเป็นประธาน และในวันนี้ได้มีการประชุมครั้งที่ 2 ของปี 2558 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายยงยุทธ เรียกร้องให้คณะกรรมการยาฯ พิจารณาเรื่องการจัดทำราคายาที่เหมาะสมเป็นวาระเร่งด่วน และเรียกร้องให้ผลักดันนำร่าง พ.ร.บ.ยา เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.โดยเร็ว

 
ทั้งนี้ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเห็นว่ามาตรการที่ให้ รพ.เอกชนขายยาไม่เกินราคา และมีทางเลือกให้ประชาชนซื้อยาได้เองนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยไม่จัดการกับต้นเหตุที่ปล่อยให้มีการกำหนดราคายาที่ไม่เหมาะสมเป็นธรรม จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนยาต้องมีการรายงานโครงสร้างราคายาและข้อมูลสถานะสิทธิบัตร เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำกับและจัดทำราคายาต่อไป รวมถึงการเร่งติดตามผลจากการทำบันทึกข้อตกลงส่งเสริมจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก ซื่อสัตย์ ต่อการใช้ยา โดยเฉพาะ แพทย์ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจใน รพ. เภสัชกร บริษัทยา และผู้แทนยา เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนให้ได้รับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายของรัฐและประชาชน  
 
น.ส.สุรีรัตน์ กล่าวอีกว่า ประเด็นการจัดการทั้งหมดเพื่อกำหนดราคายาที่เหมาะสมนี้อยู่ใน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่แล้ว ขณะนี้ขั้นตอนมาติดอยู่ที่ไม่ยอมเสนอให้ ครม.พิจารณา จึงขอเรียกร้องให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว ยืนยันว่าต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องยาแพงที่ต้นเหตุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และเรื่องนี้มีอยู่ในกฎหมายยาฉบับใหม่จึงต้องเร่งเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.โดยเร็ว เพื่อให้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว


กลับขึ้นด้านบน