ภัยใกล้ตัว "เด็กไทย" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภัยใกล้ตัว "เด็กไทย" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภัยใกล้ตัว "เด็กไทย" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รูปข่าว : ภัยใกล้ตัว "เด็กไทย" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาคประชาสังคม สะท้อนปัญหาความรุนแรงทางเพศยังไม่ได้รับการแก้ไข เหตุกฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ พบข้อมูลเด็กอายุ 5 ขวบ ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนในครอบครัว พร้อมเรียกร้องให้รัฐเร่งปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ

วันนี้ (18 ต.ค.61) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ ปี 2560 ผ่านเวที "ข่มขืน...ภัยใกล้ตัวของเด็กและเยาวชน" พบว่า เด็กอายุ 5-20 ปี เป็นกลุ่มที่พบการกระทำความรุนแรงทางเพศมากที่สุด ส่วนใหญ่ถูกกระทำจากบุคคลในครอบครัว บุคคลคุ้นเคย โดยอาศัยความไว้ใจ ข่มขู่ ล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่อง ภายในบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ที่น่าห่วงคือกรณีพบเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องและยาวนาน ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ เนื่องจากหวาดกลัวจากการถูกข่มขู่ฆ่า ทำร้ายร่างกาย

นายจเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางเพศ ประกอบกับทัศนคติของสังคมยังมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ และบ่อยครั้งที่ผู้ชายอ้างว่าเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศได้ ซึ่งที่ผ่านมาระบบการเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การทำงานของกระบวนการยุติธรรมยังมีข้อจำกัดอยู่มาก

น.ส.ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก บอกว่า สังคมไทยยังไม่จริงจังกับการเรียกร้องความรับผิดชอบทางเพศจากผู้ชาย และมีความพยายามโน้มน้าวให้ไกล่เกลี่ยอยู่บ่อยครั้ง ที่ผ่านมาแม้รัฐบาลจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก หรือผลักดันร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจและไม่บังคับใช้อย่างจริงจัง

เวทีเสวนาครั้งนี้ เสนอแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศว่า ผู้ปกครอง โรงเรียน ต้องสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องเพศ รู้อันตรายจากการคุกคามทางเพศ เพื่อให้เด็กดูแลตัวเองได้ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพต้องมีระบบเยียวยาต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้ผู้ถูกกระทำดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว และกระบวนการยุติธรรมต้องทำงานอย่างรวดเร็ว และเห็นความสำคัญไม่ต่างจากคดีอื่น

กลับขึ้นด้านบน