ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช.

รูปข่าว : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2561 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานใน คสช.ตามคำสั่ง คสช.ที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช.

วานนี้ (18 ต.ค.2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช.ตามที่มีประกาศ คสช.ฉบับที่ 93/2557 เรื่องการกำหนดอัตรา ตำแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานใน คสช.แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ คสช.ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานใน คสช.ตามคำสั่ง คสช.ที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. ลงวันที่ 24 ต.ค. พุทธศักราช 2560

1. รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 14 ราย
1.1 พล.อ.อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
1.2 พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต (รองเลขาธิการฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
1.3 พล.ร.อ.บรรจบ ปรีชา (รองเลขาธิการฯ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
1.4 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
1.5 พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
1.6 พล.ต.ปรมินทร์ ทวีสุข (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร)
1.7 พล.อ.วลิต โรจนภักดี (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
1.8 พล.อ.ธนิส พิพิธวณิชการ (รองเลขาธิการฯ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ)
1.9 พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู (รองเลขาธิการฯ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี)
1.10 พล.ร.อ.สมหมาย วงษ์จันทร์ (รองเลขาธิการฯ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์)
1.11 พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน)
1.12 พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา)
1.13 นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
1.14 พล.อ.สันติ กิจมหานนท์ (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์)

2. ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 14 ราย

2.1 พล.อ.อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
2.2 พล.ต.อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
2.3 พล.ร.อ.มานิตย์ สูนนาดำ (ที่ปรึกษาฯ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
2.4 พล.อ.อ.วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
2.5 พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษาฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
2.6 พ.อ.สราวุธ เบญจจินดา (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร)
2.7 พล.อ.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
2.8 พ.อ.โฆษิต เทียมเพ็ชร (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ)
2.9 พล.ต.ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี)
2.10 พล.ร.อ.นฤดม แป้นเจริญ (ที่ปรึกษาฯ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์)
2.11 พล.อ.ท.สุรพล พุทธมนต์ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน)
2.12 พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษาฯ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา)
2.13 พล.ต.อ.ไพศาล เชื้อรอด (ที่ปรึกษาฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
2.14 พล.ท.อดิศร โครพ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์)
3. พ.อ.วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. พล.ต.วิระ โรจนวาศ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7. นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
8. น.ส.ณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 ต.ค.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

กลับขึ้นด้านบน