รมว.ศธ.ย้ำ ผอ.โรงเรียน ห้ามรับ "แป๊ะเจี๊ยะ"

รมว.ศธ.ย้ำ ผอ.โรงเรียน ห้ามรับ "แป๊ะเจี๊ยะ"

รมว.ศธ.ย้ำ ผอ.โรงเรียน ห้ามรับ "แป๊ะเจี๊ยะ"

รูปข่าว : รมว.ศธ.ย้ำ ผอ.โรงเรียน ห้ามรับ "แป๊ะเจี๊ยะ"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ห้ามเรียกรับผลประโยชน์แลกกับที่นั่งเรียนโดยเด็ดขาด

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีมติแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2561 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 50 คน พร้อมกำชับไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนดังทั้งหมดว่า ในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ต้องไม่มีเรื่องทุจริต หรือการรับเงินใต้โต๊ะ และเน้นย้ำให้ดูกรณีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ

สำหรับนโยบายเรื่องรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องสุจริต ไม่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกผลประโยชน์ ซึ่งได้กำชับผ่านนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ไปแล้ว

สำหรับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ. ย้ำว่า หากมีการออกหลักเกณฑ์ใดขึ้นม ก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ อย่าให้เด็กหรือผู้ปกครองต้องเดือดร้อน ที่สำคัญหลักเกณฑ์การรับนักเรียนจะต้องมีความเป็นธรรม ขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียนใหม่ เน้นเรื่องการให้เด็กในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษามีสิทธิได้รับการคัดเลือก ซึ่งประกาศระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียน ในเดือนธันวาคม 2561 จะใช้ในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562

กลับขึ้นด้านบน