อัตราใหม่ เงินนำจับคดียาเสพติด "ยาบ้า" เม็ดละ 2 บาท

อัตราใหม่ เงินนำจับคดียาเสพติด "ยาบ้า" เม็ดละ 2 บาท

อัตราใหม่ เงินนำจับคดียาเสพติด "ยาบ้า" เม็ดละ 2 บาท

รูปข่าว : อัตราใหม่ เงินนำจับคดียาเสพติด "ยาบ้า" เม็ดละ 2 บาท

กระทรวงยุติธรรมประกาศอัตราจ่ายเงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในคดียาเสพติด ฉบับใหม่ "ยาบ้า" จ่ายเม็ดละ 2 บาท เฮโรอีนกรัมละ 100 บาท รวมถึงกัญชากรัมละ 10 สตางค์

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ โดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ในยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ดังนี้ เฮโรอีน กรัมละ 100 บาท, ฝิ่น (มอร์ฟีน) กรัมละ 20 บาท, โคคาอีน กรัมละ 20 บาท, คีตามีน กรัมละ 10 บาท และซูโดอีเฟดรีน อีเฟดรีน กรัมละ 3 บาท

สำหรับแอมเฟตามีน หรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ชนิดเม็ด จ่ายเม็ดละ 2 บาท ชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ กรัมละ 100 บาท นอกจากนี้ยังมีการคำนวณตามน้ำหนักยาเสพติด อาทิ กัญชา กรัมละ 0.10 บาท และยางกัญชา กัญชาน้ำ กรัมละ 20 บาท เป็นต้น

ซึ่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับตามปริมาณสารบริสุทธิ์ หรือจำนวนยาเสพติดทุกชนิดในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.2561 เป็นต้นไป

กลับขึ้นด้านบน