จัดทีมรุกขกรดูแลต้นไม้ทรงปลูกของ "พ่อหลวง"

จัดทีมรุกขกรดูแลต้นไม้ทรงปลูกของ "พ่อหลวง"

จัดทีมรุกขกรดูแลต้นไม้ทรงปลูกของ "พ่อหลวง"

รูปข่าว : จัดทีมรุกขกรดูแลต้นไม้ทรงปลูกของ "พ่อหลวง"

กรมป่าไม้ น้อมอมรำลึกสมเด็จย่า-จัดรุกขกรดูแลต้นไม้ที่พ่อหลวงทรงปลูก ณ เขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี แหล่งทดลองพลิกฟื้นดินเสื่อมโทรม

วันนี้ ( 21 ต.ค.2561 ) นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ ประจำปี 2561 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

โดยวันรักต้นไม้ปีนี้ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมหลักบำรุงรักษาต้นประดู่ป่าทรงปลูก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปลูกไว้ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2539

การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ของสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันบำรุงต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้ในแปลงปลูกต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ 20 ไร่

 

 

สำหรับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กำหนดให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอด และทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกมากกว่าการปลูก

 

 

“เขาชะงุ้ม” พื้นที่ทดลองพลิกฟื้นดินเสื่อม

สำหรับศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม โทรมเขาชะงุ้มแห่งนี้ มีพื้นที่ จำนวน 849 ไร่เศษ โดยเมื่อปี 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งแรก

ขณะนั้นทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทรงทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม

เดิมเป็นโครงการฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ ประสบปัญหาหน้าดินถูกชะล้างเสียหายและขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างหนัก จนปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ มีต้นไม้ยืนต้น ให้ความชุ่มชื้นและสวยงามตามธรรมชาติ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน