กสทช.ผ่านคุณสมบัติ "ดีแทค" เข้าประมูลคลื่น 900 MHz ได้

กสทช.ผ่านคุณสมบัติ "ดีแทค" เข้าประมูลคลื่น 900 MHz ได้

กสทช.ผ่านคุณสมบัติ "ดีแทค" เข้าประมูลคลื่น 900 MHz ได้

รูปข่าว : กสทช.ผ่านคุณสมบัติ "ดีแทค" เข้าประมูลคลื่น 900 MHz ได้

ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบ "ดีแทค ไตรเน็ต" ผ่านคุณสมบัติเข้าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ได้ เปิดประมูล 28 ต.ค.นี้ เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.

วันนี้ (24 ต.ค.2561) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบผลการตรวจพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ตามข้อกำหนดในข้อ 7 ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 890-895/ 935-940 MHz ทำให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่น 900 MHz ที่สำนักงาน กสทช.กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.นี้ เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะทำการประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2x5 MHz จำนวน 1 ชุดคลื่นความถี่ (คลื่นความถี่ 890-895/ 935-940 MHz) โดยมีราคาเริ่มต้นการประมูล 37,988 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 76 ล้านบาท โดยมีหลักประกันการประมูล 1,900 ล้านบาท แบ่งการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 4 งวด โดย งวดที่ 1 ชำระ 4,020 ล้านบาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท และงวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลฯ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินมาชำระ สำนักงาน กสทช.จะริบหลักประกัน 1,900 ล้านบาท รวมทั้งคิดค่าปรับเป็นเงิน 5,699 ล้านบาท

 

 

กลับขึ้นด้านบน