"วิษณุ" เผยยังไม่ขยายอายุเกษียณราชการ 63 ปี

"วิษณุ" เผยยังไม่ขยายอายุเกษียณราชการ 63 ปี

"วิษณุ" เผยยังไม่ขยายอายุเกษียณราชการ 63 ปี

รูปข่าว : "วิษณุ" เผยยังไม่ขยายอายุเกษียณราชการ 63 ปี

"วิษณุ เครืองาม" ระบุยังไม่ชง ครม.ขยายเกษียณอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 63 เข้า ครม. เชื่อไม่ทันรัฐบาลชุดนี้เหตุต้องแก้กฎหมายหลายฉบับ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2561 นายวิษณุ เครืองาม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี ออกไปเป็น 63 ปี ว่า ยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเชื่อว่าจะไม่ทันรัฐบาลนี้ เนื่องจากจะต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ ขณะที่รูปแบบและช่วงอายุเกษียณราชการที่เหมาะสมยังต้องใช้เวลาในการศึกษา ซึ่งอาจไม่ใช่กรอบอายุ 63 ปี ขณะเดียวกันกำลังพิจารณาดูว่าจะใช้การเกษียณอายุราชการในแบบของศาลหรือตุลาการหรือไม่ โดยในตำแหน่งบริหารนั้นอาจมีข้อเสนอให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้หรือไปอยู่ในตำแหน่งอื่นแทน 

กกต.เชื่อมโยงข้อมูล มท.จับทุจริตเลือกตั้ง

ขณะที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชื่อมโยงข้อมูลใบหน้าประชาชนจากระบบทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง ด้วยวิธีการนำบัตรประชาชนบุคคลอื่นใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนเจ้าของบัตรได้ และเห็นชอบโครการจัดทำที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 โครงการ ภายใต้ชื่อ "บ้านเคหะกตัญญู" จัดสร้างในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคา 2 ถึง 3 ล้านบาท กำหนดเป้าหมายผู้มีรายได้ปานกลางและผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรฯ 3 ตำแหน่ง รวมไปถึงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน