เปิดตัวแอปพลิเคชัน “พรรณนา” ช่วยคนตาบอดดูหนังได้

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “พรรณนา” ช่วยคนตาบอดดูหนังได้

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “พรรณนา” ช่วยคนตาบอดดูหนังได้

สสส.ร่วมกับเอกชน พัฒนาแอปพลิเคชัน “พรรณนา” ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาดูหนังได้ โดยเป็นการฟังเสียงของภาพยนตร์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูล ค้นหาเสียงบรรยายภาพ และใช้เสียงบรรยายภาพเหตุการณ์ของภาพยนตร์ ช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูหนังให้คนพิการเข้าสู่สังคมเท่าเทียม

รูปข่าว : เปิดตัวแอปพลิเคชัน “พรรณนา” ช่วยคนตาบอดดูหนังได้

วานนี้ (28 ต.ค.2561) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคเอกชน บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ร่วมกันจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ สำหรับผู้บกพร่องทางสายตาขึ้น โดยเป็นครั้งแรกที่นำแอปพลิเคชัน "พรรณนา" (PANNANA) ในโปรเจ็คท์ HOMESTAY เมื่อสวรรค์ให้รางวัลสุดพรรณนา

สำหรับ “พรรณนา” คือ แอปพลิเคชันเสียงบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น โดยจะสามารถสร้างภาพจินตนาการจากการฟังบรรยายภาพด้วยเสียง ทำให้สามารถรับชมเรื่องราวได้อย่างมีอรรถรส ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้ง IOS และ Android โดยจะมีรายการสารบัญของเสียงบรรยายภาพของภาพยนตร์ เมื่อเปิดดูภาพยนตร์ และเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นพรรณนาพร้อมกับเปิดเอดี หรือเสียงบรรยาย ของภาพยนตร์เรื่องนั้นไปพร้อมกัน

โดยพรรณนา จะทำงานโดยการฟังเสียงของภาพยนตร์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูล ค้นหาเสียงบรรยายภาพ และเริ่มใช้เสียงบรรยายภาพเหตุการณ์ของภาพยนตร์ในขณะนั้น

แม้ระหว่างชมภาพยนตร์ ผู้ใช้งานลุกออกจากที่นั่ง แล้วกลับเข้าในโรงภาพยนตร์อีกครั้งก็สามารถเปิดแอปพลิเคชั่น แล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ ก็จะสามารถเชื่อมกับเสียงบรรยาย ณ ขณะนั้น และรับชมภาพยนตร์ต่อเนื่องได้ทันที

 

หนุนสมาร์ทโฟนเข้าถึงกลุ่มผู้พิการทางสายตา

นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้บริหาร บริษัทกล่องดินสอ ผู้พัฒนา application พรรณา กล่าวว่า เมื่อก่อนหากผู้พิการทางสายจะดูภาพยนตร์สักเรื่อง จะต้องมีการปิดโรงภาพยนตร์ แล้วฉายภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายอยู่แล้ว หรือมีการบรรยายภาพสด ซึ่งพบว่าไม่มีประสิทธิ ภาพเท่าที่ควร ใช้ต้นทุนมาก และเมื่อทำแล้วก็ไม่สามารถขยายไปสู่สื่อช่องทางอื่นได้ ต้องใช้บริการที่โรงภาพยนตร์เท่านั้น

แนวคิดที่จะพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน เพราะสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่ผู้พิการหลายคน รวมไปถึงคนตาบอดเข้าถึง และใช้งานได้คล่องแคล่วอยู่แล้ว โดยได้แนวคิดต่อยอดมาจากแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า Shazam ซึ่งใช้ระบบการฟังเสียง เพื่อค้นหาชื่อเพลง จึงได้นำหลักการเดียวกันมาใช้กับพรรณา

 

 

ส่วนน.ส.สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ใช้บริการก็มีความหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงผู้พิการ การชมภาพยนตร์ ผู้พิการทางสายตาก็ควรที่จะควรเข้าถึงได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ถือเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน

ด้านน.ส.ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะผู้สนับสนุนทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชันพรรณา กล่าวว่า กิจกรรมการดูภาพยนตร์ของผู้พิการทางสายตา ถือเป็นตัวอย่างของการลดอุปสรรคของการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นสร้างการเรียนรู้

 

 

นอกจากนี้ สสส.ยังสนับสนุนการเรียนให้กับผู้พิการทางสายตา เช่น โครงการ The Guidelight หรือตัวช่วยในการเรียนสำหรับเด็กตาบอดในมหาวิทยาลัย เพื่อจะเอื้อให้เด็กที่พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัยง่ายขึ้น โดยมีการอ่านเลกเชอร์ให้ฟัง หรืออัดเสียง รวมไปถึงการส่งเสริมในรูปแบบอื่นๆ ที่พยายามสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ผู้พิการสามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไป

สำหรับผู้ที่สนใจแอพพลิเคชั่น “พรรณา” สามารถดาวน์โหลด “ฟรี” ได้ที่ Google Play หรือ App Store

 

กลับขึ้นด้านบน