แจกหนังสือทำกินในเขตป่า 4 จังหวัดเหนืออีก 4 หมื่นไร่

แจกหนังสือทำกินในเขตป่า 4 จังหวัดเหนืออีก 4 หมื่นไร่

แจกหนังสือทำกินในเขตป่า 4 จังหวัดเหนืออีก 4 หมื่นไร่

รูปข่าว : แจกหนังสือทำกินในเขตป่า 4 จังหวัดเหนืออีก 4 หมื่นไร่

รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนเข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวม 5 พื้นที่ 4 จังหวัด เนื้อที่กว่า 44,000 ไร่ และมอบป่าชุมชนใน 4 จังหวัด รวม 20 พื้นที่ เนื้อที่กว่า 13,000 ไร่

วันนี้(30 ต.ค.2561) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน 5 พื้นที่รวม 4 จังหวัดเนื้อที่กว่า 44,528 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,779 ราย รวม 1,916 แปลง

ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย 18,170 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,575 ราย รวม 1,427 แปลง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา 2,037 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 300 ราย รวม 335 แปลง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง จ.แพร่ 935 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 104 ราย รวม 154 แปลง และ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี รวม 18,128 ไร่ และป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ จ.น่าน รวม 5,256 ไร่

ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าใช้ประโยชน์ จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่รับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนรอบพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ใน 4 จังหวัดรวม 20 พื้นที่เนื้อที่กว่า 13,462 ไร่ คือ เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา เพื่อให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

คทช.แจกที่ดินทำกิน 30 ปีแบบแปลงรวม

 

 

กลับขึ้นด้านบน