1 ม.ค.62 ปรับค่าเรือเข้า "เกาะสิมิลัน" อัตราใหม่ 500 - 2,000 บาท

1 ม.ค.62 ปรับค่าเรือเข้า "เกาะสิมิลัน" อัตราใหม่ 500 - 2,000 บาท

1 ม.ค.62 ปรับค่าเรือเข้า "เกาะสิมิลัน" อัตราใหม่ 500 - 2,000 บาท

รูปข่าว : 1 ม.ค.62 ปรับค่าเรือเข้า "เกาะสิมิลัน" อัตราใหม่ 500 - 2,000 บาท

กรมอุทยาน เดินหน้าจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าหมู่เกาะสิมิลัน ออกประกาศใหม่กำหนดอัตราค่าบริการประเภทเรือ 3 อัตรา ราคาตั้งแต่ 500 -1,000-2,000 บาทต่อลำต่อวัน และห้ามเรือบรรทุกผู้โดยสาร100 คน เข้าในเขตอุทยาน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.2562

วันนี้( 30 ต.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไวต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการ สำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของอุทยานแห่งชาติ

รวมทั้งการเข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบกรมอุท ยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงให้ยกเลิกอัตราค่าบริการสาหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 

 

 

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 23 พ.ค.2556 เรื่องปรับปรุง อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ ที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เฉพาะเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน และกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน ดังนี้

1.เรือขนาดบรรทุกไม่เกิน 25 คน 500 บาทต่อลำ ต่อวัน

2. เรือขนาดบรรทุกโดยสาร ตั้งแต่ 26-50 คน 1,000 บาท ต่อลำ ต่อวัน

3. เรือขนาดบรรทุกโดยสาร ตั้งแต่ 51 -100 คน 2,000 บาทต่อลำต่อวัน

โดยไม่อนุญาตให้เรือที่มีขนาดบรรทุกเกิน 100 คน เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศ เพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 ส่วน คือ ห้ามนักท่องเที่ยวพักค้างคืนในหมู่เกาะสิมิลัน ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไป-กลับและการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 3,850 คนต่อวัน และนักท่องเที่ยวที่จะมาทำกิจกรรมดำน้ำลึกตามจุดต่างๆ กำหนดไม่เกิน 525 คนต่อวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

9 ต.ค.นี้ ดีเดย์ห้ามพักค้างแรม "หมู่เกาะสิมิลัน"

15 ต.ค. นี้ ดีเดย์เปิด "เกาะสิมิลัน" พร้อมจำกัดปริมาณ นทท.

 

 

กลับขึ้นด้านบน