ครม.สัญจรไฟเขียวสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

ครม.สัญจรไฟเขียวสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

ครม.สัญจรไฟเขียวสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

รูปข่าว : ครม.สัญจรไฟเขียวสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

ครม.สัญจร จ.เชียงราย มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 7 ด้านเน้นการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และแผนจัดการน้ำ พร้อมผลักดันสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา แก้ปัญหาอุทกภัย

วันนี้ (30 ต.ค.2561) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.เชียงราย มีการพิจารณาข้อเสนอจากการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวม 7 ด้านหลัก ๆ  เช่น ด้านการท่องเที่ยว เห็นชอบให้พัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก เน้นความเรียบง่ายแต่เป็นสากล 


ด้านการค้าการลงทุน
 เสนอตั้งศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดเชียงราย และ เห็นชอบยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก จ.พะเยา เป็นด่านถาวร จ.พะเยา และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เสนอพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟทางคู่ และ การก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา พร้อมปรับปรุงทางหลวงรวม 24 สาย และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งทางราง จ.พะเยา  โดยใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 14,000 ล้านบาท

นอกจากนี้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำยังได้เสนอโครงการบริหารจัดการน้ำ 7 โครงการ เช่น การสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา และโครงการของกรมชลประทานในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สกลนคร และชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ


ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับส่วนราชการดำเนินการตามระเบียบใหม่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ และจะส่งผลให้มีข้าราชการประจำกว่า 300 ตำแหน่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายใหม่ พร้อมทั้งสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามและตรวจสอบปัญหาที่ประชาชน ร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียของนายกรัฐมนตรีด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน