ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาท่องเที่ยวถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาท่องเที่ยวถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาท่องเที่ยวถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาท่องเที่ยวถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ครม.มีมติเห็นชอบการพัฒนาท่องเที่ยวถ้ำหลวง และมอบหมายให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เป็นแม่งานในการชวนหน่วยงานต่างๆ มาวางแผนในการบริหารจัดการร่วมกัน

1 ในข้อเสนอโครงการพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มาจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 แผนงาน 21 โครงการ คือแผนคุ้มครองดูแลทรัพยากร แผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว แผนวิจัยและพัฒนา และแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมซึ่งในแผนที่ 5 มีหลายโครงการที่เป็นความร่วมมือสนับสนุนจากภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในการบริหารการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่บริเวณกิ่วคอนางนอน โดยมีข้อเสนอให้ทำลิฟต์แก้วขึ้นลง เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงขึ้นหน้าผา การทำสกายวอล์ค ทางเดินลอยฟ้ารอบกิ่วคอนางนอนสำหรับชมภูมิทัศน์

ทำจุดปีนผาบนยอดกิ่วคอนางนอน - การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย รวมถึงการทำ zipline บริเวณกิ่วคอนางนอน นอกเหนือจากโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

วนอุทยานถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน เนื้อที่ประมาณ 5,965 ไร่ จุดท่องเที่ยวสำคัญมีอยู่หลายจุด เช่น -ถ้ำหลวง ที่มีพื้นที่หน้าถ้ำอยู่ประมาณ 12 ไร่ ถ้ำทรายทอง กับ ความโดดเด่นของสระมรกต และป่าพรุ จุดชมวิวดอยผาหมี ซึ่งมีทั้งความสวยงามตามธรรมชาติและวัฒนธรรมชนเผ่า

กลับขึ้นด้านบน